image banner
KH Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 của thành phố Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 122/KH-UBND
Ngày ban hành 12/05/2022
Ngày hiệu lực 12/05/2022
Trích yếu nội dung KH Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 của thành phố Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Người ký duyệt Hoàng Đăng Khoa
Tài liệu đính kèm kh-122-to-chuc-so-ket-3-nam-thuc-hien-pttd-cbccvc-thi-dua-thuc-hien-van-hoa-cong-so.pdf
Văn bản mới