image banner
Kh triển khai thực hiện NQ số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của BTV tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030 tàm nhìm đến năm 2050
Số ký hiệu văn bản 123-KH/TU
Ngày ban hành 29/03/2022
Ngày hiệu lực 29/03/2022
Trích yếu nội dung Kh triển khai thực hiện NQ số 10-NQ/TU ngày 26/8/2021 của BTV tỉnh ủy về chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030 tàm nhìm đến năm 2050
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế xã hội
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh-123-nghi-quyet-10.pdf
Văn bản mới