image banner
Văn kiện Hội nghị lần thư 5 Ban chấp hành Trun ương Đảng khóa XIII
Số ký hiệu văn bản HN5 BCH TW
Ngày ban hành 04/05/2022
Ngày hiệu lực 04/05/2022
Trích yếu nội dung Văn kiện Hội nghị lần thư 5 Ban chấp hành Trun ương Đảng khóa XIII
Hình thức văn bản Đoàn - Đội
Lĩnh vực Bộ GD&ĐT
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm vk-hoi-nghi-trung-uong-5-khoa-xiii-chuan-in-05-7-2022.pdf
Văn bản mới