triển khai Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 Ban hành Bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Số ký hiệu văn bản 30/UBND-VHTT
Ngày ban hành 16/01/2023
Ngày hiệu lực 16/01/2023
Trích yếu nội dung triển khai Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 Ban hành Bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv_trien_khai_qd_202_20230116020230116095426574_signed.pdf
Văn bản mới