image banner
KH Đảm bảo An toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2023
Số ký hiệu văn bản 32/KH-UBND
Ngày ban hành 18/01/2023
Ngày hiệu lực 18/01/2023
Trích yếu nội dung KH Đảm bảo An toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh_dam_bao_attp_nam_202301181220230118104733356_signed.pdf
Văn bản mới