image banner
Thông báo kéo dài thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Lào Cai, năm học 2022-2023
Số ký hiệu văn bản 13/TB-UBND
Ngày ban hành 30/01/2023
Ngày hiệu lực 30/01/2023
Trích yếu nội dung Thông báo kéo dài thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Lào Cai, năm học 2022-2023
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm tb_keo_dai_thoi_gian_20230130020230130024653386_signed.pdf
Văn bản mới