image banner
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng về pháp luật trên địa bàn thành phố
Số ký hiệu văn bản 26/UBND-TP
Ngày ban hành 13/01/2023
Ngày hiệu lực 13/01/2023
Trích yếu nội dung Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng về pháp luật trên địa bàn thành phố
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm day_manh_cong_tac_tu_20230112120230113112753548_signed.pdf
ky_nang_tuyen_truyen_mieng_ve_phap_luat.docx
Văn bản mới