image banner
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố Lào Cai trong sạch, vững mạnh
Nhiệm kỳ 2015- 2020, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trên địa bàn thành phố Lào Cai được tăng cường, đổi mới; chất lượng, hiệu quả ngày càng nâng cao. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, qua đó góp phần quan trọng vào việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2015- 2020, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trên địa bàn thành phố Lào Cai được tăng cường, đổi mới; chất lượng, hiệu quả ngày càng nâng cao. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra vi phạm, qua đó góp phần quan trọng vào việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015- 2020

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy Lào Cai đã ban hành Đề án 20 về “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và giải quyết đơn thư, ý kiến cử tri trên địa bàn thành phố giai đoạn 2015-2020“; xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU ngày 08/11/2016 của Tỉnh ủy Lào Cai về “lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra trong toàn đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020” Trong quá trình thực hiện Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xác định; Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ hàng năm đều đảm bảo tính toàn diện, đồng đều các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Đặc biệt là có nhiều sáng tạo trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đề ra các giải pháp đổi mới như: Đổi mới ngay từ công tác quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng bằng rất nhiều hình thức như ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức hội nghị trực tuyến đến cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt; Đổi mới trong tổ chức chỉ đạo xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và đánh giá việc thực hiện Chương trình của các chi, đảng bộ trực thuộc như: tổ chức duyệt chương trình kiểm tra, giám sát của các chi, đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy trực thuộc; Duy trì giao ban quý luân phiên giữa các đơn vị; chú trọng nắm bắt tình hình, giám sát, phát hiện và kiểm tra dấu hiệu vi phậm; chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cơ sở, phối hợp với Đảng ủy cơ sở tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác kiểm tra; Kịp thời tham mưu bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, mạnh dạn áp dụng mô hình mới trong tổ chức bộ máy công tác kiểm tra, giám sátcủa cơ sở: Bí thư kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; thực hiện hoàn thành, hiệu quả chương trình công tác kiểm tra, giám sát hằng năm.

Với quan điểm kiểm tra, giám sát người đứng đầu gắn với kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, trong nhiệm kỳ vừa qua, Thành ủy đã thành lập đoàn và tiến hành 12 cuộc kiểm tra đối với 37 lượt tổ chức đảng và 26 đảng viên là cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; thực hiện 05 cuộc giám sát chuyên đề đối với 10 tổ chức và 8 đảng viên cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Các cuộc kiểm tra, giám sát đều phân công các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy làm trưởng đoàn trực tiếp chỉ đạo.

Đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy kiểm tra 283 tổ chức, 179 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 128 tổ chức đảng và 102 đảng viên; Chi bộ cơ sở kiểm tra 252 đảng viên, giám sát 165 đảng viên; chi bộ trực thuộc Đảng ủy kiểm tra được 1.053 đảng viên; giám sát 865 đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu trong việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, phẩm chất đạo đức lối sống, những điều đảng viên không được làm, việc khắc phục các khuyết điểm, hạn chế qua tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; việc thực hiện tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủy viên, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc thực hiện những điều cán bộ, công chức và đảng viên không được làm…

Kiểm tra cấp ủy các cấp kết luận 532 lượt tổ chức đảng thực hiện tốt, 2 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt, 1 tổ chức đảng có khuyết điểm vi phạm, tuy nhiên chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Trong tổng số 1.414 đảng viên được kiểm tra, kết luận: thực hiện tốt 1410 đồng chí, thực hiện chưa tốt 4 đồng chí, có khuyết điểm vi phạm 1 đồng chí.

Giám sát cấp ủy các cấp kết luận 178 lượt tổ chức đảng thực hiện tốt, 04 tổ chức đảng được phát hiện có dấu hiệu vi phạm, trong đó phải chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 đảng ủy cơ sở và 1 chi bộ chiếm 100% số tổ chức đảng được phát hiện có dấu hiệu vi phạm. Trong tổng số 1028 đảng viên được giám sát có 1.023 đảng viên thực hiện tốt, phát hiện 5 đảng viên có dấu hiệu vi phạm đã chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 đồng chí.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trong nhiệm kỳ 2015- 2020 đã thi hành kỷ luật 18 đảng viên, trong đó khiển trách 13; cảnh cáo 4; khai trừ 1. Nội dung vi phạm, buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai, để sảy ra xây dựng nhà, công trình trái phép; không gương mẫu tuyên truyền vận động gia đình để con cưới vợ tảo hôn; vi phạm quy chế làm việc, không thực hiện nghiêm Chỉ thị 13-CT/TU của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng trên địa bàn thành phố, để sảy ra xây dựng công trình, khai thác khoáng sản trái phép; không gương mẫu chấp hành quy định của Đảng, phạm tội cố ý gây thương tích cho người khác; Lợi dụng quyền hạn để tư túi cá nhân; thiếu trách nhiệm trong việc ký xác nhận tình trạng cư trú không đúng cho người không đủ điều kiện...

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phát biểu tại HN Tổng kết

Thông qua việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015- 2020 của Đảng bộ thành phố đã giúp Thành ủy đánh giá đúng thực trạng kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát; chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy trong từng lĩnh vực được kiểm tra, giám sát; kịp thời rút kinh nghiệm, chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục các khuyết điểm, hạn chế, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; chỉ đạo xử lý nghiêm các sai phạm, xem xét, xử lý kịp thời cán bộ, đảng viên có vi phạm. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần quan trọng xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh; xây dựng thành phố văn minh, hiện đại hội đủ các tiêu chí của thành phố, đô thị loại I vào giai đoạn 2020-2025./.


Đỗ DũngThống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 2,034
  • Trong tuần: 2,034
  • Tất cả: 3,329,307