image banner
Đại hội Chi bộ phòng Văn hóa Thông tin, Thể thao thành phố Lào Cai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025 thành công tốt đẹp
Ngày 22/5, Chi bộ phòng văn hóa thông tin, thể thao thành phố Lào Cai tổ chức đại hội lần thứ VIII, Nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Vi Huế, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố Lào Cai, đại biểu đại diện một số Ban đảng Thành ủy cùng đông đủ các đồng chí Đảng viên của chị bộ.

Ngày 22/5, Chi bộ phòng văn hóa thông tin, thể thao thành phố Lào Cai tổ chức đại hội lần thứ VIII, Nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Vi Huế, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố Lào Cai, đại biểu đại diện một số Ban đảng Thành ủy cùng đông đủ các đồng chí Đảng viên của chị bộ.

Báo cáo Chính trị của Chi bộ Phòng Văn hóa thông tin thể thao trình Đại hội Chi bộ Khóa VIII, Nhiệm kỳ 2020-2025 đã nêu rõ; Trong Nhiệm kỳ qua, Ban Chi ủy Chi bộ đã xác định được vai trò quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng, trên nhiều kênh, nhiều hình thức, kịp thời đưa các Chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương đến với Nhân Dân. Kết quả từ năm 2015- 2019, Chi bộ Phòng Văn hóa Thông tin thể thao đã tham mưu trên 350 văn bản tuyên truyền; thực hiện tuyên truyền trên 4000 mặt băng zôn; 1.500 phướn dọc; 2000 pa nô nhỏ; 55cụm pa nụ lớn; 5.150 cờ các loại. Thông tin lưu động trên xe 150 lượt ; tuyên truyền cổ động 145 buổi, biểu diễn văn nghệ trên 500 buổi. Xây dựng được 1.845 chương trình thời sự thành phố với 11.825 tin, 4.887 bài; thực hiện 60 trang phát thanh, 120 trang truyền hình, thực hiện 65 phóng sự. lắp đặt 422 cụm thu FM với tổng số 910 loa công cộng, nâng diện phủ sóng truyền thanh thành phố từ lên 95% năm 2019 Đạt 100% so với mục tiêu nghị quyết Đại hội chi bộ. Phối hợp đăng tải trên 2800 tin, bài, gần 3000 ảnh và đăng tải đầy đủ các văn bản chỉ đạo điều hành lên các chuyên mục, Số người truy cập vào Cổng TTĐT thành phố ngày càng nhiều: Năm 2016, đạt 95.590 lượt truy cập, năm 2017, đạt 340.290 lượt truy cập. Năm 2018, đạt 384.164 lượt truy cập, Năm 2019 đạt 442.547 lượt người truy cập, tăng 86 nghìn lượt người truy cập so với cùng kỳ 2018. tăng 463 ngìn lượt truy cập so với đầu nhiệm kỳ.Cổng TTĐT đã trở thành kênh tuyên truyền hữu ích phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Ra mắt Ban chi ủy chi bộ khóa VIII, Nhiệm kỳ 2020-2025

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ. Tỷ lệ gia đình thể thao 59,5%. Tổ chức 31 giải thể thao cấp thành phố, 167 giải thể thao cấp cơ sở. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng "Nông thôn mới, đô thị văn minh" được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ. Năm 2015, tỷ lệ hộ gia đình văn hóa 93,1%, năm 2019 đạt 95,5%. Thôn tổ văn hóa 96,1%; cơ quan đơn vị, trường học, doanh nghiệp đạt văn hóa 97%. 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chi bộ Đã tham mưu cho Ban chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành đề án số 10/ĐA-TU về “Phát triển văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc; xây dựng con người Thành phố Lào Cai văn minh, lịch sự, thân thiện, kỷ cương”; Tham mưu cho UBND thành phố nhiều giải pháp phát triển du lịch trở thành nghành kinh tế mũi nhọn. Tổng lượng khách du lịch đến thành phố tăng bình quân 14- 16/năm, đến hết năm 2019 đón 3,51 triệu lượt khách; tham mưu cho UBND thành phố ban hành Bộ “Quy tắc ứng xử văn hóa văn minh trên địa bàn thành phố Lào Cai” đã nhận được sự ủng hộ cao của các tầng lớp nhân dân, góp phần làm chuyển biến căn bản về nhận thức, ý thức trong mỗi người dân trong việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh tạo bước chuyển biến mới trong xây dựng văn hóa người Lào Cai “Văn minh, lịch sự, thân thiện, kỷ cương”...

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi ủy Chi bộ luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, cập nhật kiến thức cho cán bộ đảng viên, 100% cán bộ đảng viên trong chi bộ được trực tiếp tiếp thu các nội dung do báo cáo viên của Trung ương, của Tỉnh truyền đạt. Cán bộ đảng viên chi bộ luôn trau dồi đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực, chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm và coi trọng chất lượng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 12 đảng viên mới, đạt 120% mục tiêu Đại hội; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng được chi bộ thực hiện tốt, chú trọng nội dung kiểm tra đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Chi ủy chi bộ đã giám sát chuyên đề 100% cán bộ đảng viên, Kiểm tra được 18 lượt đảng viên theo kế hoạch; Tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm 01 đảng viên theo đơn thư...thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy chi bộ đã kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm. Hạn chế tình trạng vi phạm kỷ luật của cán bộ đảng viên, bảo vệ quan điểm, nguyên tắc của đảng. tăng cường sự đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của đảng. làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại đại hội đồng chí Nguyễn Thị Vi Huế, Ủy viên Ban thường vụ thành ủy, phó chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận, đánh giá những kết quả chi bộ đạt được tham mưu cho thành ủy hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ lĩnh vực văn hóa thông tin, thể thao du lịch mà Nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 22 đã đề ra. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu Chi bộ cần tiếp tục đây mạnh các hoạt động văn hóa thông tin tuyên truyền; tham mưu giải pháp nâng cao hiệu quả các tua, tuyến điểm du lịch đã được Tỉnh công nhận. Trong công tác xây dựng Đảng, chú trọng việc nâng cao chất lượng cơ sở Đảng, đoàn kết thống nhất hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sau 01 ngày làm việc nghiêm túc, khách quan, trách nhiệm, Đại hội Chi bộ Phòng Văn hóa Thông tin thể thao Nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy gồm có 5 đồng chí, đồng chí Phan Văn Năm tiếp tục được bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ phòng văn hóa thông tin thể thao thành phố. /.


Bình ThanhThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1