image banner
Đại hội Chi bộ Phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội

Ngày 5/6/2020, chi bộ phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội thành phố Lào Cai tổ chức Đại hội chi bộ khóa IV nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Trung Bẩy, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân Vận Thành ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Ngày 5/6/2020, chi bộ phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội thành phố Lào Cai tổ chức Đại hội chi bộ khóa IV nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự, chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Trung Bẩy, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân Vận Thành ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã phát huy nguyên tắc tập trung, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, duy trì và thực hiện tốt Nội quy, Quy chế làm việc, phát huy tính chủ động sáng tạo trong công việc hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ chi bộ đã tổ chức quán triệt cho 100% cán bộ, đảng viên học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị Quyết của Trung ương, của tỉnh, thành phố và của chi bộ. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng Chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biễn” , “ tự chuyển hóa” trong nội bộ và thực hiện Chỉ thị số 05 về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Gắn với thực hiện công tác chuyên môn về lao động việc làm, xóa đói giảm nghèo; phòng chống tệ nạn xã hội; bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; chính sách người có công và bảo trợ xã hội… xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Bầu ban chi ủy khóa mới

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đồng chí Nguyễn Trung Bẩy, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân Vận; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ghi nhận, biểu dương thành tích chi bộ phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, ngay sau Đại hội, chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch bám sát vào nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, nhiệm vụ chuyên môn; làm tốt công tác tham mưu đề xuất với thành phố các giải pháp thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; bảo vệ và chăm sóc trẻ em…

Ban chi ủy chi bộ khóa mới (2020-2025)

Đại hội đã bầu 2 đồng chí vào Ban chi ủy khóa mới, đồng chí Nông Thị Phượng giữ chức Phó bí thư chi bộ phòng Lao động- Thương binh và Xã hội thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

 

Đỗ DũngThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1