Tổng số: 28
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
04/KH-UBND 05/01/2022 Kế hoạch Thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2022 Tải về
1401/BCH-TT 18/09/2020 Công văn 1401/BCH-TT V/v triển khai một sốbiện pháp cấp bách đểchủđộng ứng phó thiên tai và ứng phó cơn bão số05 (Noul) Tải về
1338/UBND-CA 15/09/2020 Công văn số 1338/UBND-CA V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4/1 Tải về
1129/UBND-KT 03/08/2020 Công văn 1129/UBND-KT về chỉ đạo tăng cường công tác phòng, tránh và ứng phó cơn bão số 02 Tải về
125/KH-UBND 12/05/2020 KH 125/KH-UBND về Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2020 Tải về
01/CT-UBND 04/02/2020 Chỉ thị số 01 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nan năm 2020 trên địa bàn TP Lào Cai Tải về
43/CĐ-BCH 10/09/2019 Công điện số 43 về chủ động các biện pháp phòng, chống và ứng phó với mưa, lũ Tải về
304/KH-UBND 16/11/2018 KH phòng chống rét đậm, rét hai cây trồng vụ đông xuân 2018-2019 Tải về
08/CĐ-CT 28/08/2018 Công điện khẩn về chủ động các biện pháp phòng, chống và ứng phó với mưa lũ Tải về
07/CĐ-CT 15/08/2018 Công điện khẩn về chủ động các biện pháp phòng, chống và ứng phó với mưa lũ Tải về
123