Tổng số: 29
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
16/KH-UBND 13/01/2023 KH thực hiện công tác PCCC&CNCH trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2023
Lượt xem: 23
Tải về 0
04/KH-UBND 05/01/2022 Kế hoạch Thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 76
Tải về 0
1401/BCH-TT 18/09/2020 Công văn 1401/BCH-TT V/v triển khai một sốbiện pháp cấp bách đểchủđộng ứng phó thiên tai và ứng phó cơn bão số05 (Noul)
Lượt xem: 100
Tải về 1
1338/UBND-CA 15/09/2020 Công văn số 1338/UBND-CA V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy 4/1
Lượt xem: 122
Tải về 0
1129/UBND-KT 03/08/2020 Công văn 1129/UBND-KT về chỉ đạo tăng cường công tác phòng, tránh và ứng phó cơn bão số 02
Lượt xem: 94
Tải về 2
125/KH-UBND 12/05/2020 KH 125/KH-UBND về Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2020
Lượt xem: 140
Tải về 1
01/CT-UBND 04/02/2020 Chỉ thị số 01 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nan năm 2020 trên địa bàn TP Lào Cai
Lượt xem: 121
Tải về 0
43/CĐ-BCH 10/09/2019 Công điện số 43 về chủ động các biện pháp phòng, chống và ứng phó với mưa, lũ
Lượt xem: 212
Tải về 0
304/KH-UBND 16/11/2018 KH phòng chống rét đậm, rét hai cây trồng vụ đông xuân 2018-2019
Lượt xem: 86
Tải về 0
08/CĐ-CT 28/08/2018 Công điện khẩn về chủ động các biện pháp phòng, chống và ứng phó với mưa lũ
Lượt xem: 110
Tải về 0
123