Tổng số: 18
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
38/TB-TCKH 24/10/2022 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (30 thửa riêng lẻ)
Lượt xem: 30
Tải về 0
37/TB-TCKH 24/10/2022 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (30 thửa đất Tiểu khu 20)
Lượt xem: 30
Tải về 0
35/TB-TCKH 18/10/2022 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (30 thửa đất Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng)
Lượt xem: 34
Tải về 0
36/TB-TCKH 18/10/2022 Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (30 thửa riêng lẻ)
Lượt xem: 36
Tải về 1
54/BC-UBND 14/10/2022 Công khai tỉnh hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2022 trên địa bàn thành phố Lào Cai
Lượt xem: 26
Tải về 0
928/QĐ-UBND 17/08/2022 Quyết định công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
Lượt xem: 33
Tải về 0
357/BC-UBND 15/07/2022 Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn thành phố Lào Cai
Lượt xem: 34
Tải về 1
154/BC-UBND 12/04/2022 Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2022 trên địa bàn thành phố Lào Cai
Lượt xem: 98
Tải về 0
1835/QĐ-UBND 31/12/2021 Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thành phố Lào Cai
Lượt xem: 67
Tải về 0
710/BC-UBND 26/11/2021 Công khai dự toán thu NSNN trên địa bàn, dự toán thu - chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2022
Lượt xem: 44
Tải về 0
12