Tổng số: 36
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
338/KH-UBND 02/01/2022 Kế hoạch CCHC năm 2022 Tải về
172/KH-UBND 17/07/2020 Kế hoạch 172/KH-UBND về Thực hiện Kế hoạch số 190/KH-UBND, ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh Lào Cai về triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Tải về
148/KH-UBND 23/06/2020 Kế hoạch 148/KH-UBND về Phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2020 Tải về
119/KH-UBND 07/05/2020 KH 119/KH-UBND về Tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 -2020 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 -2030 của thành phố Lào Cai Tải về
91/KH-UBND 24/03/2020 Kế hoạch 91/KH-UBND về Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 Tải về
85/KH-UBND 20/03/2020 Kế hoạch số 85/KH-UBND Tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Lào Cai Tải về
79/KH-UBND 17/03/2020 Kế hoạch số 79/KH-UBNDThực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sởgiai đoạn 2019-2022” trên địa bàn thành phố Lào Cai Tải về
78/KH-UBND 13/03/2020 Kế hoạch số 78/KH-UBND Cải thiện Chỉ sốcải cách hành chính (PAR INDEX)của thành phố Lào Cai năm 2020 Tải về
78/KH-UBND 13/03/2020 Kế hoạch số 78/KH-UBND về Cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của thành phố Lào Cai năm 2020 Tải về
67/KH-UBND 29/02/2020 Kế hoạch số 67/KH-UBND về Triển khai, duy trì , áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước thành phố Lào Cai năm 2020 Tải về
1234