Tổng số: 45
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
247/BC-UBND 06/06/2022 Thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Tải về
115/KH-UBND 29/04/2022 Kiểm tra công tác cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục hành chính; công tác văn thư lưu trữ và thực hiện kỷ luật kỷ cương đối với các cơ quan đơn vị, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2022 Tải về
106/BC-UBND 09/03/2022 Thực hiện công tác CCHC quý I phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022 Tải về
29/KH-UBND 27/01/2022 Triển khai duy trì, áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc Hệ thống hành chính nhà nước thành phố Lào Cai năm 2022 Tải về
03/KH-NV 11/01/2022 Tuyên truyền CCHC 2022 Tải về
338/KH-UBND 02/01/2022 Kế hoạch CCHC năm 2022 Tải về
5691/QĐ-UBND 31/12/2021 Về việc phê duyệt và công bố kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố năm 2021 Tải về
338/KH-UBND 31/12/2021 Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2022 của khối các cơ quan hành chính nhà nước Tải về
173/KH-NV 31/12/2021 Triển khai thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2022 Tải về
174/KH-NV 31/12/2021 Kiểm soát, rà soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 Tải về
12345