Tổng số: 45
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
549/TB-UBND 24/09/2021 THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo (nhân viên trường học) thành phố Lào Cai năm 2021 Tải về
503/TB-UBND 21/09/2021 Kết quả thi thực hành (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chứcđơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo (nhân viên trường học) thành phố Lào Cai năm 2021 Tải về
300/TB-UBND 07/07/2021 Về việc tuyển dụng các chức danh công chức năm 2021 Tải về
101/KH-UBND 03/04/2021 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 03/3/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động số 08/CTr-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh Lào Cai và thực hiện Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 30/3/2021 của Thành ủy Lào Cai Tải về
52/KH-UBND 26/02/2021 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 Tải về
78/TB-UBND 05/02/2021 TB kết quả kiểm tra sát hạch (Vòng 2), kỳ xét tuyển dụng công chức CHT Quân sự cấp xã Tải về
50/TB-UBND 27/01/2021 Triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn, kỳ xét tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Lào Cai Tải về
311/KH-UBND 31/12/2020 Kế hoạch xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động chuyên môn của các phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố Lào Cai và UBND các xã, phường năm 2021 Tải về
307/KH-UBND 24/12/2020 Kế hoạch Cải cách hành chính khối các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Lào Cai năm 2021 Tải về
120/TB-UBND 12/03/2020 Thông báo số 120/TB-UBND về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 Tải về
12345