Tổng số: 69
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
29/KH-UBND 16/01/2023 Kế hoạch Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2023 Tải về
14/KH-UBND 12/01/2023 Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Lào Cai ” năm 2023 Tải về
71/QĐ-UBND 11/01/2023 QĐ phê duyệt danh sách Trường khối, phó trưởng khối và các thành viên trong khối thi đua năm 2023 của thành phố Lào Cai Tải về
38/QĐ-UBND 11/01/2023 Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng thành phố Lào Cai Tải về
537/TB-UBND 17/11/2022 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ 2022 Tải về
316/TB-UBND 29/06/2022 Kết quả kiểm tra sát hạch (Vòng 2), kỳ xét tuyển dụng lại công chức cấp xã theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Tải về
315/TB-HĐKTSH 27/06/2022 Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kiểm tra sát hạch, kỳ thi tuyển dụng đối với cán bộ, công chức thực hiện tuyển dụng lại công chức cấp xã theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Tải về
01/TB-HĐTD 24/06/2022 Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức đối với các trường hợp rà soát theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ Tải về
290/BC-UBND 23/06/2022 Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử Tải về
313/TB-UBND 21/06/2022 Về việc thực hiện quy trình tiếp nhận, tuyển dụng lại viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Tải về
1234567