Tổng số: 64
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
316/TB-UBND 29/06/2022 Kết quả kiểm tra sát hạch (Vòng 2), kỳ xét tuyển dụng lại công chức cấp xã theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Tải về
315/TB-HĐKTSH 27/06/2022 Triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kiểm tra sát hạch, kỳ thi tuyển dụng đối với cán bộ, công chức thực hiện tuyển dụng lại công chức cấp xã theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Tải về
01/TB-HĐTD 24/06/2022 Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức đối với các trường hợp rà soát theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ Tải về
290/BC-UBND 23/06/2022 Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử Tải về
313/TB-UBND 21/06/2022 Về việc thực hiện quy trình tiếp nhận, tuyển dụng lại viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Tải về
01/QĐ-HĐTD 21/06/2022 Thành lập ban kiểm tra, sát hạch, kỳ tuyển dụng, tiếp nhận viên chức đối với các trường hợp ra soát theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ Tải về
02/QĐ-UBND 21/06/2022 Thành lập ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, kỳ tuyển dụng viên chức đối với các trường hợp ra soát theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ Tải về
282/BC-UBND 20/06/2022 Tổng kết, đánh giá tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã giai đoạn 2016-2021 Tải về
196/KH-UBND 20/06/2022 Thực hiện lại quy trình, thủ tục tiếp nhận, tuyển dụng viên chức theo Kết luận 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ Tải về
3255/QĐ-UBND 20/06/2022 Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch, tuyển dụng vào chức danh công chức cấp xã đối với cán bộ, công chức cấp xã đã được tuyển dụng nhưng thực hiện chưa đúng quy định theo Kết luận 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15/6/2020 của Bộ Nội vụ Tải về
1234567