Tổng số: 583
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1435/QĐ-UBND 22/11/2021 Quyết định giao đất nông nghiệp hộ bà Lê Thị Thanh - ông Vũ Đức Chung thôn Tiến Thắng Tải về
1414/QĐ-UBND 18/11/2021 Quyết định V/v giao đất cho bà Lê Hương Trà và ông Bùi Mạnh Hùng là đối tượng di chuyển được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án: Tiểu khu đô thị số 17, Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, thành phố Lào Cai. Tải về
1415/QĐ-UBND 18/11/2021 Quyết định V/v giao đất cho ông Vi Văn Đông (Người được thừa kế của hộ ông Vi Văn Cắm) là đối tượng di chuyển được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án: Tiểu khu đô thị số 17, Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, thành phố Lào Cai. Tải về
1416/QĐ-UBND 18/11/2021 Quyết định V/v giao đất cho ông Vi Văn Đoan – bà Nguyễn Thị Hương Ly là đối tượng di chuyển được bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án: Tiểu khu đô thị số 17, Khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường, thành phố Lào Cai. Tải về
1413/QĐ-UBND 18/11/2021 Quyết định giao đất cho hộ ông(bà) Trương Văn Cảnh là đối tượng di chuyển GPMB dự án Tiểu khu đô thị số 10, phường Bắc Cường Tải về
1412/QĐ-UBND 18/11/2021 Trình cấp GCN CMĐ ông Giàng A Pao tại xã Cam Đường Tải về
1371/QĐ-UBND 16/11/2021 QĐ giao đất hộ bà Tẩn Thị Thắm - Trần Đình Khương dự án WB đô thị Tải về
1376/QĐ-UBND 16/11/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất cho bà Trần Thị Trường là hộ di chuyển giải phóng mặt bằng dự án: Hồ điều phối lũ thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Hạng mục: Đào tuyến thoát lũ suối Ngòi Đường. Tải về
1375/QĐ-UBND 16/11/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất cho bà Phàn Thị Ke là hộ di chuyển giải phóng mặt bằng dự án: Hồ điều phối lũ thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Hạng mục: Đào tuyến thoát lũ suối Ngòi Đường. Tải về
1374/QĐ-UBND 16/11/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao đất cho bà Mã Thị Lý là hộ di chuyển giải phóng mặt bằng dự án: Hồ điều phối lũ thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Hạng mục: Đào tuyến thoát lũ suối Ngòi Đường. Tải về
12345678910...