Tổng số: 230
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
149/KH-UBND 25/05/2021 Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em 2021 Tải về
30/KH-PGD&ĐT 21/05/2021 Xây dựng nhà giáo tiêu biểu phấn đấu được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú và Nhà giáo Nhân dân giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai. Tải về
125/KH-UBND 27/04/2021 về việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2021 - 2025. Tải về
26/KH-PGD&ĐT 24/04/2021 Kế hoạch tổ chức Hội thảo giải pháp chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai giai đoạn 2021-2025 Tải về
25/KH-PGD&ĐT 23/04/2021 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá hiệu quả triển khai các dịch vụ giáo dục trong trường học và thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021. Tải về
110/KH-UBND 08/04/2021 KH Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững năm 2021 và hỗ trợ hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo trên địa bàn thành phố Lào Cai Tải về
108/KH-UBND 07/04/2021 Tổ chức thực hiện tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động lần thứ 5 năm 2021 Tải về
101/KH-UBND 03/04/2021 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 03/3/2021 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình hành động số 08/CTr-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh Lào Cai và thực hiện Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 30/3/2021 của Thành ủy Lào Cai Tải về
100/KH-UBND 30/03/2021 Kế hoạch tổ chức và tham gia các hoạt động Văn nghệ, TDTT năm 2021 Tải về
96/KH-UBND 26/03/2021 Tổ chức tuyển sinh đào tạo, giáo dục nghề nghiệp nâng cao chất lượng cho người lao động thành phố năm 2021 Tải về
12345678910...