Tổng số: 19
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01/CT-UBND 20/01/2022 CHỈ THỊ Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 Tải về
5/CT-UBND 30/12/2021 Chỉ thị điều hành KTXH 2022 thanh pho Lao Cai Tải về
02/CT-UBND 02/03/2021 Về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra kinh tế vàcơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Lào Cai Tải về
01/CT-UBND 04/02/2020 Chỉ thị số 01 về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nan năm 2020 trên địa bàn TP Lào Cai Tải về
05/CT-UBND 25/12/2019 Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 Tải về
02/CT-UBND 08/03/2019 Chỉ thị số 02 về triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi Tải về
06/CT-UBND 10/09/2018 Chỉ thị số 06 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019 Tải về
05/CT-UBND 20/06/2018 Chỉ thị về thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Dại ở động vật trên địa bàn thành phố Tải về
15/CT-TTg 15/06/2018 Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai hiệu quả luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ Tải về
04/CT-UBND 17/04/2018 CT quyết liệt CCHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các coq quan hành chính nhà nước trên địa bàn TP Lào Cai Tải về
12