Tổng số: 583
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
622/TB-UBND 20/10/2021 Thông báo thu hồi đất của Ban quản lý rừng phòng hộ thành phố Lào Cai để thực hiện dự án:Khu đô thị mới tổ 31, 32,33,34 phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai Tải về
621/TB-UBND 19/10/2021 Thông báo thu hồi đất hộ ông Đỗ Đình Thận công trình: Mở rộng khu tái định cư số 02, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai Tải về
616/TB-UBND 15/10/2021 Thông báo thu hồi đất ông Bùi Đắc Quang để thực hiện công trình: Khai thác quặng Apatit khai trường 18, khu Làng Mòn tại xã Đồng Tuyển và xã Cốc San, thành phố Lào Cai Tải về
615/TB-UBND 15/10/2021 Thông báo thu hồi đất ông Vũ trọng Thiết để thực hiện công trình: Khai thác quặng Apatit khai trường 18, khu Làng Mòn tại xã Đồng Tuyển và xã Cốc San, thành phố Lào Cai Tải về
617/TB-UBND 15/10/2021 Thông báo thu hồi đất ông Phạm Đức Huynh để thực hiện công trình: Khai thác quặng Apatit khai trường 18, khu Làng Mòn tại xã Đồng Tuyển và xã Cốc San, thành phố Lào Cai Tải về
614/TB-UBND 15/10/2021 Thông báo thu hồi đất ông Nguyễn Tiến Hùng để thực hiện công trình: Khai thác quặng Apatit khai trường 18, khu Làng Mòn tại xã Đồng Tuyển và xã Cốc San, thành phố Lào Cai Tải về
618/TB-UBND 15/10/2021 Thông báo thu hồi đất ông Nguyễn Ngọc Thắng để thực hiện công trình: Khai thác quặng Apatit khai trường 18, khu Làng Mòn tại xã Đồng Tuyển và xã Cốc San, thành phố Lào Cai Tải về
609/TB-UBND 14/10/2021 Thông báo thu hồi đất Hộ bà Vũ Thị Tâm để thực hiện dự án: Khu đô thị mới tổ 31, 32, 33, 34 phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai Tải về
607/TB-UBND 14/10/2021 Thông báo thu hồi đất hộ ông Nguyễn Văn Lĩnh để thực hiện dự án: Khu đô thị mới tổ 31, 32,33,34 phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai Tải về
610/TB-UBND 14/10/2021 THông báo thu hồi đất ông Vũ Ngọc Châu để thực hiện dự án: Khu đô thị mới tổ 31, 32,33,34 phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai Tải về
12345678910...