Tổng số: 575
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1524/QĐ-UBND 08/12/2021 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất ông Nguyễn Văn Phương - Đào Thị Hợp xã Cam Đường (chuyển MĐSD từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn) Tải về
1525/QĐ-UBND 08/12/2021 Quyết định công nhân quyền sử dụng đất như giao đất hộ ông Chảo Láo Lở, xã Tả Phời Tải về
1526/QĐ-UBND 08/12/2021 Quyết định công nhân quyền sử dụng đất như giao đất hộ ông Chảo Láo San, xã Tả Phời Tải về
1527/QĐ-UBND 08/12/2021 Quyết định công nhân quyền sử dụng đất như giao đất hộ ông Chảo Láo Tả, xã Tả Phời Tải về
1528/QĐ-UBND 08/12/2021 Quyết định công nhân quyền sử dụng đất như giao đất hộ ông Lý Láo Lở- bà Lò Tả Mẩy, xã Tả Phời Tải về
1529/QĐ-UBND 08/12/2021 Quyết định công nhân quyền sử dụng đất như giao đất hộ ông Lý Láo Tả, xã Tả Phời Tải về
1530/QĐ-UBND 08/12/2021 Quyết định công nhân quyền sử dụng đất như giao đất hộ ông Phàn Quẩy Phẩu, xã Tả Phời Tải về
1532/QĐ-UBND 08/12/2021 Quyết định công nhân quyền sử dụng đất như giao đất hộ ông Tẩn Ông Pết, xã Tả Phời Tải về
1531/QĐ-UBND 08/12/2021 Quyết định công nhân quyền sử dụng đất như giao đất hộ ông Tẩn Chằn Tình, xã Tả Phời Tải về
1533/QĐ-UBND 08/12/2021 Điều chỉnh QĐ giao đất hộ ông PHạm Ngọc Hinh dự án WB đô thị Tải về
12345678910...