Tổng số: 351
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
631/QĐ-UBND 16/06/2021 Đính chính Quyết định giao đất bà Cao Hoàng Ngọc Tú dự án WB Tải về
631/QĐ-UBND 16/06/2021 Đính chính Quyết định giao đất bà Cao Hoàng Ngọc Tú dự án WB Tải về
630/QĐ-UBND 15/06/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh Quyết định số 1975/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai Tải về
628/QĐ-UBND 15/06/2021 Đính chính Quyết định giao đất bà NGuyễn Thị Phương dự án WB Tải về
611/QĐ-UBND 11/06/2021 Quyết định Điều chỉnh Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND thành phố Lào Cai, Đỗ Đức Hợp - BM2 Tải về
606/QĐ-UBND 10/06/2021 Quyết định Điều chỉnh Quyết định số 1020/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND thành phố Lào Cai, Nông Triệu Quang - BM2 Tải về
608/QĐ-UBND 10/06/2021 Quyết định Điều chỉnh Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND thành phố Lào Cai Tải về
588/QĐ-UBND 10/06/2021 V/v Thu hồi và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất hộ ông Lê Phương Nam, Cốc Lếu Tải về
599/QĐ-UBND 10/06/2021 QĐ điều chỉnh giá đất Đạng Văn Công TK 13 Bắc Lẹnh Tải về
604/QĐ-UBND 10/06/2021 Quyết định Điều chỉnh Quyết định số 1016/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND thành phố Lào Cai, Đỗ Văn Trung -BM2 Tải về
12345678910...