Tổng số: 1008
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
548/QĐ-UBND 19/05/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc thu hồi đất của hộ ông (bà) Đỗ Anh Tuấn - Nguyễn Thị Oanh để thực hiện dự án: Khu đô thị mới Tiểu khu đô thị số 19, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai Tải về
549/QĐ-UBND 19/05/2022 Quyết định Về việc thu hồi đất của ông Đỗ Anh Tú để thực hiện dự án: Khu đô thị mới Tiểu khu đô thị số 19, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai. Tải về
550/QĐ-UBND 19/05/2022 Quyết định thu hồi đất của ông Vũ Văn Núi để thực hiện dự án: Khu đô thị mới Tiểu khu đô thị số 19, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai. Tải về
551/QĐ-UBND 19/05/2022 Quyết định thu hồi đất của ông Hoàng Văn Thái để thực hiện dự án: Khu đô thị mới Tiểu khu đô thị số 19, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai. Tải về
552/QĐ-UBND 19/05/2022 Quyết định thu hồi đất của hộ ông (bà) Vũ Thị Nga - Vũ Ngọc Quang để thực hiện dự án: Khu đô thị mới Tiểu khu đô thị số 19, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai. Tải về
553/QĐ-UBND 19/05/2022 Quyết định thu hồi đất của hộ ông (bà) Vũ Kim Quân - Phạm Thị Tuất để thực hiện dự án: Khu đô thị mới Tiểu khu đô thị số 19, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai. Tải về
554/QĐ-UBND 19/05/2022 Quyết định thu hồi đất của ông Nguyễn Quyết Chiến để thực hiện dự án: Khu đô thị mới Tiểu khu đô thị số 19, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai. Tải về
541/QĐ-UBND 18/05/2022 Quyết định giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Hoàng Văn Huy - Lương Thị Thủy, là hộ cùng chung sống trên thửa đất ở thu hồi của ông Hoàng Văn Nhi để thực hiện dự án: Phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai - Giai đoạn bổ sung vốn (AF), sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) Tải về
542/QĐ-UBND 18/05/2022 Quyết định giao đất tái định cư cho hộ ông (bà) Lừu Văn Kiên - Nguyễn Như Quỳnh, là hộ cùng chung sống trên thửa đất ở thu hồi của ông Lừu Hồng Xuân để thực hiện dự án: Phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai - Giai đoạn bổ sung vốn (AF), sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) Tải về
543/QĐ-UBND 18/05/2022 Quyết định Về việc giao đất tái định cư cho ông Phạm Văn Thành, là hộ Nhà nước thu hồi đất ở để thực hiện dự án: Phát triển các đô thị loại vừa Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai - Giai đoạn bổ sung vốn (AF), sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) Tải về
12345678910...