Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
52/NQ-HĐND 17/12/2021 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022
Lượt xem: 59
Tải về 0
60/NQ-HĐND 17/12/2021 NQ điều chỉnh, bổ sung nội dung kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND thành phố Lào Cai khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 52
Tải về 0
61/NQ-HĐND 17/12/2021 NQ phê chuẩn kết quả kỳ họp cuối năm 2021 HĐND thành phố Lào Cai khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 51
Tải về 0
53/NQ-HĐND 17/12/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân trong thời gian giữa kỳ họp giữa năm 2021 và kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND thành phố
Lượt xem: 73
Tải về 0
51/NQ-HĐND 17/12/2021 Nghị quyết thông qua kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021 kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Lượt xem: 60
Tải về 0
55/NQ-HĐND 17/12/2021 NQ về điều chỉnh chủ trương đầu tư DA: MB và hạ tầng kỹ thuật dọc suối Tùng Tung, đoạn từ B5-B6 phường Nam Cường TP Lào Cai
Lượt xem: 68
Tải về 0
58/NQ-HĐND 17/12/2021 NQ về kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách thành phố Lào Cai
Lượt xem: 54
Tải về 0
59/NQ-HĐND 17/12/2021 NQ về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2022
Lượt xem: 46
Tải về 0
36/NQ-CP 15/04/2017 phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2017.
Lượt xem: 75
Tải về 0
01/NQLT/UBND-MTTQ 14/04/2017 Phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 72
Tải về 0
12