Tổng số: 35
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
21-CT/TU 23/05/2018 Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 23/5/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy "về tăng cường lãnh đạo thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh" Tải về
18/CT-UBND 27/09/2017 Về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh Tải về
17/CT-UBND 31/08/2017 Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 Tải về
16/CT-UBND 30/08/2017 Về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết Tải về
15/CT-UBND 13/07/2017 Tăng cường nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn và tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương sinh sống trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
14/CT-UBND 12/07/2017 Chỉ thị về tăng cường công tác phòng chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
13/CT-UBND 06/07/2017 Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Lào Cai Tải về
12/CT-UBND 27/06/2017 Về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm 2017 Tải về
11/CT-UBND 21/06/2017 Về việc tăng cường công tác quản lý đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
24CT-TTg 02/06/2017 Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 Tải về
1234