Tổng số: 91
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
273-KH/TU 28/03/2019 Kế hoạch số 273-KH/TU, ngày 27/3/2019 của Thành ủy về tổ chức Hội thi cấp thành phố "Tìm hiểu, học tập và làm theo lời Bác" Tải về
91/2017/NĐ-CP 31/07/2017 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Tải về
2708/QĐ-UBND 05/06/2017 Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh công trình cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Si Ma Cai tỉnh Lào Cai cho Công ty cổ phần cấp nước Tải về
14/2017/QĐ 08/05/2017 V/v bãi bỏ quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/1/2013 của TTg CP ban hành quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở Tải về
53/2017/NĐ-CP 08/05/2017 Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai đề cấp giấy phép xây dựng Tải về
49/2017/NĐ-CP 24/04/2017 Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện Tải về
45/2017/NĐ-CP 21/04/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước về lập kế hoạch tài chính 5 năm và lập kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm; Tải về
410/QĐ-TTg 04/04/2017 Ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật đấu giá tài sản Tải về
38/2017/NĐ-CP 04/04/2017 về việc đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn. Tải về
37/2017/NĐ-CP 04/04/2017 về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển. Tải về
12345678910