Tổng số: 5
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
326/TB-PTQĐ 12/07/2019 TB 326 về lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản
Lượt xem: 107
Tải về 0
478/TB-PTQĐ 21/11/2018 TB Lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá
Lượt xem: 83
Tải về 0
171/TB-PTQD 14/05/2018 TB lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Lượt xem: 79
Tải về 0
170/TB-PTQD 14/05/2018 TB lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Lượt xem: 91
Tải về 0
528/TB-PTQĐ 14/11/2017 Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất
Lượt xem: 78
Tải về 0