Tổng số: 25
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1749/QĐ-UBND 26/05/2021 Quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở thương mại trên quỹ đất đường N5, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai Tải về
2577/QĐ-UBND 07/08/2020 Quyết định số 2577/QĐ-UBND về phê duyệt cục bộ điều chỉnh quy hoạch chi tiết chợ Cốc Lếu tp Lào Cai Tải về
2398/QĐ-UBND 28/07/2020 Quyết định số 2398/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng Tiểu khu đô thị số 13, khu đô thị mới Lào Cai –Cam Đường Tải về
1781/QĐ-UBND 16/06/2020 Quyết định 1781 về việc niêm yết công khai quy hoạch điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng phân hiệu Đại học Thái nguyên, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai Tải về
441/KH-UBND 24/02/2020 QĐ số 441 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Lào Cai Tải về
56/KH-UBND 17/02/2020 kế hoạch số 56/KH-UBND của tỉnh Lào Cai về triển khai tổ chức thực hiện Nghi quyết của ủy ban thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai Tải về
4185/QĐ-UBND 11/12/2019 Quyết định 4185/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số thuộc dự án "Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai" vay vốn ngân hàng thế giới thực hiện tai tỉnh Lào Cai Tải về
777/QĐ-UBND 29/03/2019 QĐ số 777/QĐ-UBND, ngày 29/3/2019 về phê duyệt Danh mục TTHC thuộc phạm vi tiếp nhận và không thuộc phạm vi tiếp nhận tại bộ phận "Một cửa" của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã Tải về
4017/QĐ-UBND 10/12/2018 Quyết định 4017 công bố danh mục 01 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực xây dựng áp dụng giải quyết tại UBND cấp xã,thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở Giao thông-Xây dựng Tải về
43/2018/QĐ-UBND 07/12/2018 QĐ ban hành quy định trình tự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đát trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
123