Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
49/KH-NV 17/06/2022 Chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng 2030
Lượt xem: 111
Tải về 0
40/NV-TĐKT 25/05/2022 Trả lời câu hỏi trên Module Hỏi - Đáp của UBND thành phố Lào Cai
Lượt xem: 159
Tải về 0
03/KH-NV 11/01/2022 Tuyên truyền CCHC 2022
Lượt xem: 70
Tải về 0
174/KH-NV 31/12/2021 Kiểm soát, rà soát TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022
Lượt xem: 56
Tải về 0
173/KH-NV 31/12/2021 Triển khai thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2022
Lượt xem: 67
Tải về 0
338/KH-UBND 31/12/2021 Cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2022 của khối các cơ quan hành chính nhà nước
Lượt xem: 139
Tải về 0
5691/QĐ-UBND 31/12/2021 Về việc phê duyệt và công bố kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố và UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố năm 2021
Lượt xem: 56
Tải về 0
307/KH-UBND 24/12/2020 Kế hoạch Cải cách hành chính khối các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Lào Cai năm 2021
Lượt xem: 83
Tải về 0
06/NV-TĐKT 12/02/2020 Công văn số 06 về Xin ý kiến xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2020
Lượt xem: 171
Tải về 0
02/TB-HĐTD 25/04/2017 Thông báo Thời gian, địa điểm ôn tập, xét tuyển công chức cấp xã năm 2016
Lượt xem: 108
Tải về 0