image banner
Tổng số: 37
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
619/QĐ-TTg 08/05/2017 Ban hành quyết định về xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Lượt xem: 77
Tải về 0
586/QĐ-TTg 03/05/2017 phê duyệt Đề án "Chính sách đặc thù hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động tuyên truyền, phổ biến phim tới vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn".
Lượt xem: 79
Tải về 0
574/QĐ-TTg 25/04/2017 Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Lượt xem: 81
Tải về 0
565/QĐ-TTg 25/04/2017 về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 96
Tải về 0
12/2017/QĐ-TTg 22/04/2017 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Lượt xem: 72
Tải về 0
488/QĐ-TTg 14/04/2017 về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030"
Lượt xem: 82
Tải về 0
11/CT-TTg 29/03/2017 Về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình 2017
Lượt xem: 85
Tải về 0
07/2017/QĐ-TTg 27/03/2017 về việc thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.
Lượt xem: 74
Tải về 0
167/QĐ-TTg 07/02/2017 về việc phê duyệt Đề án "Chính sách phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên kết khu vực"
Lượt xem: 77
Tải về 0
59/QĐ-TTg 16/01/2017 Về việc "Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn"
Lượt xem: 71
Tải về 0
1234