image banner
Khối văn hóa - xã hội đã có những đóng góp quan trọng vào thành công chung của thành phố năm 2021

Ủy ban nhân dân thành phố vừa tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ Khối Văn hóa - Xã hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Ngô Vũ Quốc, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2021, các phòng, ngành Khối văn hóa - xã hội đã quyết liệt trong lãnh đạo, triển khai kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn. Các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch được giao. Chăm lo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, trẻ em,.. thực hiện đúng quy trình hỗ trợ người lao động găp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết 68. Công tác tuyên truyền chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện lớn của đất nước, địa phương được đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả.Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, đạt 96,8%; Tỷ lệ thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt 98% ; Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa, đạt 97,2%. Công tác bảo tồn, quản lý, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa và hoạt động phát triển du lịch được quan tâm. Lĩnh vực văn hóa, thông tin, tuyên truyền được thực hiện tốt, đảm bảo tính thời sự chính xác. Ngành y tế triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, duy trì hoạt động giám sát, tình hình dịch bệnh trên toàn địa bàn thành phố, với tổng số lượt giám sát: 10.264 lượt.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được trên từng ngành, lĩnh vực; chỉ rõ tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục, nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Khối Văn hóa - xã hội năm 2022.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Ngô Vũ Quốc, Phó chủ tịch UBND thành phố ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu và những kết quả đã đạt được của các đơn vị thuộc Khối văn hóa - xã hội đóng góp quan trọng vào thành công chung của thành phố năm 2021. Trong năm 2022 để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, đồng chí yêu cầu các ngành trong khối VHXH thành phố cần tăng cường công tác thông tin, phối hợp để thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế và có tính khả thi cao. Đồng chí cũng định hướng cụ thể các nhiệm vụ cho từng ngành, từng đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2022./.

Kim NgânThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1