image banner
Sức lan tỏa từ việc Học và làm theo Bác ở Đảng bộ Công an thành phố Lào Cai

Thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, trong những năm qua, Đảng bộ Công an thành phố Lào Cai đã Có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.  

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong thừa ủy quyền trao Cờ thi đua cho Công an thành phố

Để những lời dạy của Bác trở thành công việc thường xuyên trong mỗi cán bộ, chiến sỹ, Đảng bộ Công an thành phố đã gắn việc thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy với việc triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng nhằm tạo bước đột phá mới trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch vững mạnh. Đảng bộ Công an thành phố đưa vào Nghị quyết toàn khóa, chương trình hành động cũng như kế hoạch công tác hằng năm của Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc.

Đảng bộ đã chỉ đạo trực tiếp các chi bộ thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt chi bộ gắn với việc đánh giá thực hiện kế hoạch tu dưỡng rèn luyện cá nhân và công tác chuyên môn. Triển khai đến cán bộ, đảng viên lựa chọn những nội dung đăng ký nêu gương phù hợp với đặc thù và nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ, từ đó cam kết khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế của từng cá nhân đã được chi bộ chỉ ra trong từng kỳ sinh hoạt chi bộ. Định kỳ hàng tháng, từng chi bộ tổ chức sinh hoạt, đánh giá nhận xét kết quả thực hiện theo các nội dung đã đăng ký và lấy kết quả thực hiện tu dưỡng để làm tiêu chi đánh giá đối với cán bộ, đảng viên. Từ cách làm này, hàng năm, đã có 100% cán bộ, đảng viên và lãnh đạo, chỉ huy thực hiện việc đăng ký nêu gương với 2.192 lượt cán bộ, đảng viên thực hiện, đã phát huy vai trò gương mẫu, nêu gương việc học và làm theo Bác, thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, qua đó đã có nhiều tập thể, cá nhân được ghi danh.

Hằng năm, Đảng ủy Công an Thành phố đã ban hành Quy chế chấm điểm hàng tuần và chấm “Cờ thi đua” nhằm đánh giá việc nêu gương, tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Quá trình triển khai thực hiện, Cấp ủy các cấp tạo sự đột phá, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân.

Nổi bật là trong công tác Cải cách hành chính, Công an Thành phố đã xây dựng kế hoạch yêu cầu bộ phận tiếp dân Công an các phường, xã soạn thảo bộ thủ tục giải quyết nhân hộ khẩu và ban hành các phiếu cho cảnh sát khu vực xuống các cụm dân cư, phát cho người dân có nhu cầu làm các thủ tục hành chính hoặc phát trực tiếp cho người dân đến trụ sở để hướng dẫn nhân dân. Trong phiếu có ghi số điện thoại của cán bộ thường trực tiếp dân, cảnh sát khu vực nếu phát sinh vướng mắc trực tiếp trao đổi, hướng dẫn. Từ đó, đã giảm thiểu thời gian đi lại, đảm bảo thủ tục đầy đủ khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục nhân, hộ khẩu. Công an thành phố đã triển khai rộng mô hình cảnh sát khu vực giao sổ hộ khẩu và các thủ tục hành chính khác đến tận tay người dân, đã tạo hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Lào Cai, với phương châm vì nhân dân phục vụ đã được nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Mặt khác, thông qua việc làm này để cảnh sát khu vực nắm hộ, nắm người và gần gũi với nhân dân hơn.

Hay như Công an thành phố cũng đã sáng tạo trong việc cấp căn cước công dân trên địa bàn. Với phương châm “quyết liệt, thần tốc, hiệu quả”, Đảng ủy Công an Thành phố đã phân công mỗi đồng chí UVBTV Đảng ủy phụ trách, chỉ đạo một trạm máy thu thập CCCD. Phân công các đồng chí chủ động xuống các phường, xã được phân công để chỉ đạo Công an phường, xã rà soát, phân loại theo từng đối tượng, từng cụm dân cư để sắp xếp mời dân lên làm CCCD cho phù hợp. Thực hiện khẩu hiệu “Còn dân, còn giờ làm việc”, Công an Thành phố chia làm 02 ca/ngày hoạt động liên tục từ 06 giờ sáng hôm trước đến 06 giờ sáng hôm sau và linh động phối hợp, tăng cường giữa các trạm, đảm bảo nguyên tắc không để người dân chờ đợi quá lâu, không để xảy ra trường hợp máy chờ người hoặc người chờ máy, tránh lãng phí thời gian, công sức của người dân. Với cách làm này, mỗi trạm của Công an Thành phố đạt trung bình trên 500 CCCD/ngày. Trong đó, có Trạm đạt con số kỷ lục là 828 CCCD/ngày.

Cán bộ chiến sỹ Công an thành phố nhận giấy khen trong Hội nghị điển hình tiên tiến thành phố Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020

Đó chỉ là hai trong rất nhiều những việc làm sáng tạo, hiệu quả của Công an thành phố được lan tỏa từ việc Học và làm theo Bác. Từ những kết quả nổi bật này, trong 05 năm qua, Đảng bộ Công an thành phố đã công nhận 12 mô hình, 12 tập thể, 12 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức vào “Sổ ghi danh” của Đảng bộ; đồng thời đã đề nghị và được Thành ủy công nhận 03 mô hình, 03 tập thể, 03 người đứng đầu tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào “Sổ ghi danh” cấp thành phố.

Những con số biết nói này cho thấy việc học và làm theo Bác đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả đến cán bộ, chiến sỹ từng đơn vị trong lực lượng Công an thành phố, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân.

Khánh NgaThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1