image banner
Hướng dẫn ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp căn cước công dân
Để nâng cao hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến nhằm giảm thiểu thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí, thời gian cho người dân, Công an thành phố Lào Cai đã ban hành kế hoạch 169/KH-CATP- QLHC ngày 11/02/2022 về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân

Theo đó, tập trung đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân. Kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các Cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác để số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính phục vụ đăng ký, quản lý cư trú và cấp, quản lý CCCD trên môi trường trực tuyến. Tham mưu, đề xuất tích hợp, phát triển chức năng thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên ứng dụng VNEID bảo đảm hiệu quả, thuận lợi khi giải quyết thủ tục đăng ký cư trú, cấp CCCD.

Việc ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đăng ký cư trú, cấp Căn cước công dân phải đảm bảo hiệu quả, an ninh, an toàn và bảo mật bí mật thông tin công dân; tuân thủ chặt chẽ quy trình nghiệp vụ đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

      Các dịch vụ công cung cấp trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú bao gồm:

- Một là: Đăng ký thường trú, gồm: Đăng ký nhập sinh; cả hộ từ ngoài tỉnh đến; nhân khẩu từ ngoài tỉnh đến; cả hộ từ ngoài huyện trong tỉnh đến; nhân khẩu từ ngoài huyện trong tỉnh đến; cả hộ ngoài xã trong huyện đến; Nhân khẩu ngoài xã trong huyện đến; Cả hộ trong xã đến; Nhân khẩu trong xã đến; Nhân khẩu định cư ở nước ngoài về; Cả hộ định cư ở nước ngoài về; Nhân khẩu lao động học tạp ở nước ngoài về; Phụ nữ xuất cảnh trái phép trở về; Chuyển đăng ký từ nhà ở tập thể về hộ gia đình; Các trường hợp khác.

          - Hai là: Đăng ký tạm trú.

          - Ba là: Thông báo lưu trú.

          - Bốn là: Khai báo tạm vắng.

 Các dịch vụ công cung cấp trên Cổng dịch vụ công về cấp, quản lý CCCD bao gồm:

          - Một là: Đăng ký lịch cấp, cấp đổi, cấp lại CCCD.

          - Hai là: Xin phiếu xác nhận số CMND, CCCD.

Hướng dẫn đăng nhập công dịch vụ công

          Tổ chức, cá nhân có thể thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú, cấp, quản lý CCCD theo các bước sau:

          Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn.

Tiến hành đăng ký tài khoản bằng số CMND/CCCD, nhập Số điện thoại chính chủ.

          Bước 2: Truy cập vào địa chỉ: https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn.

Đăng nhập bằng thông tin số Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân vừa đăng ký, nhập mật khẩu và mã xác thực, Cổng dịch vụ công sẽ gửi về số thuê bao di động mà tổ chức, cá nhân đang đăng ký sử dụng (thông tin thuê bao di động đã đăng ký chính xác với nhà mạng) một mã OPT gồm 06 số để điền vào theo yêu cầu Cổng dịch vụ công.

          Bước 3: Sau khi truy cập thành công tiến hành chọn mục thủ tục hành chính cần nộp.

          Bước 4: Khi đăng nhập thành công vào hệ thống thủ tục hành chính thì tiến hành điền các thông tin cơ bản theo các bước hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công. Sau khi điền xong thì phần cuối có đính kèm các tập tin bao gồm ảnh và giấy tờ liên quan để giúp cơ quan chức năng xác minh cũng như giải quyết hồ sơ (đối với mỗi thủ tục hành chính đăng ký cư trú thì yêu cầu thành phần nộp hồ sơ khác nhau).

          Khi gửi hồ sơ đi, công dân có thể tra cứu tiến độ hồ sơ. Tại trang chủ Cổng dịch vụ công quản lý cư trú, chọn Quản lý hồ sơ dịch vụ công, sau đó chọn Hồ sơ mới đăng ký. Khi hiện ra giao diện mới, bạn nhập Mã hồ sơ và chọn Thủ tục hành chính để biết hồ sơ của mình đã được duyệt hay chưa.

          Lưu ý: Các thông tin kê khai cần phải trùng với thông tin quản lý trong Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, nếu không thì buộc công dân phải đến Công an xã, phường để cập nhật và bổ sung thông tin.

Mỗi người dân hãy tìm hiểu và sử dụng dịch vụ công trực tuyến ngay từ hôm nay để góp phần xây dựng một chính quyền điện tử 

Tin khác
1 2 3 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1