image banner
Thành phố Lào Cai chú trọng công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ
Nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm làm rõ các chặng đường lịch sử và hoạt động đấu tranh của Đảng bộ, tổng kết thực tiễn lịch sử, nêu bật những thắng lợi, những thành tựu của cách mạng và cả những hạn chế, khuyết điểm, làm sáng tỏ những bài học, giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ trong thời kỳ đổi mới.

Hội thảo lịch sử Đảng bộ thành phố Lào Cai (1950-2020)

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, Thành ủy Lào Cai đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và xem đây là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng như tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác biên soạn lịch sử và công tác tuyên truyền, giáo dục; ban hành Kế hoạch số 217-KH/TU, ngày 22/01/2019 về đẩy mạnh nghiên cứu, biên soạn, giáo dục lịch sử Đảng bộ trên địa bàn thành phố; bố trí nguồn kinh phí để thực hiện công tác này. Quá trình thực hiện Thành ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và thành lập Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định lịch sử Đảng bộ các xã, phường do đồng chí Phó Bí thư Thường trực làm Chủ tịch. Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan Thường trực có trách nhiệm tham mưu, xây dựng kế hoạch giúp Ban Thường vụ Thành ủy về công tác lịch sử, nghiên cứu, sưu tầm tư liệu biên soạn lịch sử Đảng bộ thành phố, đồng thời đôn đốc, hỗ trợ về nghiệp vụ, thẩm định về nội dung lịch sử Đảng bộ các xã, phường.

Đ/c Nguyễn Văn Chính - Phó Bí thư thường trực Thành ủy phát biểu tại Hội thảo 

lịch sử Đảng bộ phường Duyên Hải

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện sưu tầm, nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương trên địa bàn thành phố gặp không ít trở ngại đó là phần lớn các xã, phường trải qua quá trình sáp nhập, chia tách nên có nhiều xáo trộn về lưu trữ tư liệu, các tài liệu, văn bản trước năm 1995 hầu như rất ít; các đồng chí lão thành cách mạng là nhân chứng trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ nhiều người đã mất, một số cụ còn lại thì tuổi cao, sức yếu, trí nhớ hạn chế, nên việc khai thác tư liệu lịch sử từ nguồn này cũng gặp không ít khó khăn. Bên cạnh đó, trình độ của các cán bộ làm công tác này không đồng đều, không được đào tạo sâu về chuyên môn.

 

 

Quang cảnh Hội thảo lịch sử phường Bắc Lệnh

Để khắc phục những khó khăn và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn lịch sử, Thành ủy Lào Cai đã tổ chức nhiều cuộc họp về công tác biên soạn lịch sử nhằm nắm bắt tình hình triển khai nghiên cứu, biên soạn lịch sử và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tổ chức các buổi hội thảo gặp gỡ các nhân chứng lịch sử để làm sáng tỏ, bổ sung các sự kiện, nhân vật; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, ban ngành trên địa bàn thành phố giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức sưu tầm tư liệu. Đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác sưu tầm tài liệu, nghiên cứu, biên soạn lịch sử cho các xã, phường.

Ấn phẩm Lịch sử Đảng bộ phường Bắc Cường

 

Với các giải pháp đồng bộ, sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy đảng và tham gia tích cực của các nhân chứng lịch sử, công tác nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử Đảng bộ trên địa bàn thành phố đã đạt được một số kết quả khá quan trọng. Về công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ thành phố Lào Cai (1950-2020) đã tổ chức xong Hội thảo lần 1, đang bổ sung hoàn thiện chuẩn bị cho Hội thảo lần 2 dự kiến trong tháng 3/2020. Đối với công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử xã, phường, toàn thành phố có 4 xã, phường đã xuất bản được sách (Kim Tân, Bắc Cường, Cam Đường, Vạn Hòa), 4 xã, phường đã tổ chức thẩm định, đang tiến hành in ấn (Phố Mới, Xuân Tăng, Nam Cường, Đồng Tuyển), 5 xã phường đã tổ chức xong Hội thảo lần 2 đang hoàn thiện trình thẩm định (Pom Hán, Duyên Hải, Cốc Lếu, Bắc Lệnh, Tả Phời) , 2 phường đã tổ chức xong Hội thảo lần 1, (Hợp Thành, Bình Minh), 2 phường đang tiếp tục sưu tầm tư liệu, tổ chức biên soạn Lào Cai, Thống Nhất). Việc hoàn thành và xuất bản các ấn phẩm lịch sử, bước đầu đã góp phần quan trọng trong việc tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng bộ địa phương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. Đồng thời giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu hơn về lịch sử và truyền thống cách mạng ở địa phương; khơi dậy lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

Các đại biểu về dự Hội thảo Lịch sử Đảng bộ phường Bình Minh chụp ảnh lưu niệm

Từ những kết quả đã đạt được, Đảng bộ Thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ biên soạn, phấn đấu 100% xã, phường và cuốn Lịch sử Đảng bộ thành phố sẽ hoàn thành xuất bản trong quý II, đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ thành phố Lào Cai (04/11/1950-04/11/2020)./.


 Tác giả: Thu Hương - BTG Thành ủy
 
 
Thu Hương - BTG Thành ủy
Tin khác
1 2 3 4 5  ... Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 665
  • Trong tuần: 5,737
  • Tất cả: 3,523,817