image banner
Bộ máy tổ chức khối các cơ quan thuộc UBND thành phố
 

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Số fax

1

Văn phòng HĐND&UBND thành phố

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thủy

Chánh Văn phòng

0203.826.381

 

 

Nguyễn Duy Tuyến

Phó Chánh Văn phòng

0203.820.066

 

 

Phạm Thị Thanh Hoa

Phó Chánh Văn phòng

0203820066

 

   Định Trung Kiên  Phó Chánh Văn phòng    

 

Thường trực

Văn thư

0203.820.074

0203.824.700

2

Phòng Quản lý đô thị

 

 

 

 

Cao Bá Quý

Trưởng phòng

0203.827.313

 

 

Đoàn Thị Ngọc

Phó phòng

0203.827.314

 

 

Đoàn Mạnh Nghĩa

Phó phòng

0203.827.314

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.827.314

0203.827.314

3

Phòng Tư pháp

 

 

 

 

Lê Thị Lan

Trưởng phòng

0203.821.256

 

 

Đàm Thị Phượng

Phó phòng

0203.822.109

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.822.109

 

4

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

Hoàng Anh

Trưởng phòng

0203.826.002

 

 

Hoàng Văn Thuý

Phó phòng

0203.820.602

 

 

Phạm Hồng Thắng

Phó phòng

0203.820.602

 

 

Hoàng Anh

Phó phòng - Giám đốc VP ĐKQSRĐ

0203.820.602

 

 

Nguyễn Thanh Sơn

Phó Giám đốc Văn phòng ĐKQSDĐ

0203.820.602

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.820.602

0203.820.602

5

Phòng Nội vụ

 

 

 

 

Trần Văn Thiện

Trưởng phòng

0203.825.297

 

 

Đào Thị Thu Hoài

Phó phòng

0203.826.673

 

 

Nguyễn Công Hoan

Phó phòng

 

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.824.288

0203.824.288

6

Phòng Văn hoá

 

 

 

 

Đỗ Thị Tố Uyên

Trưởng phòng

0203.826.387

 

 

Lê Thị Hà

Phó phòng

0203.240.446

 

 

Trần Thị Bình

Phó phòng

0203.820.725

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.820.478

0203.820.478

7

Phòng Y tế

 

 

 

 

Trương Quốc Khánh

Trưởng phòng

0203.837.467

 

   Hoàng Minh Trâm  Phó trưởng phòng    

 

Thường trực

Văn thư

0203.835.136

0203.835.136

8

Phòng TC-KH

 

 

 

 

Lưu Thị Hương

Trưởng phòng

0203.825.345

 

 

Phạm Hùng Thắng

Phó trưởng phòng

0203.822.057

 

 

Trần Thái Học

Phó trưởng phòng

0203.826.594

 

 

Lê Thị Thu Hường

Phó trưởng phòng

 

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.820.158

0203.822.057

9

Thanh tra thành phố

 

 

 

 

Nguyễn Công Tuấn

Chánh thanh tra

0203.826.459

 

 

Cao Tiến Trung

Phó chánh Thanh tra

0203.822.099

 

 

Thường trực

 

0203.822.099

0203.822.099

10

Phòng Lao động TB&XH

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Liên

Trưởng phòng

0203.826.821

 

 

Vũ Ngọc Thanh

Phó phòng

0203.824.699

 

 

Đào Ngọc Cừ

Phó phòng

0203.858.687

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.858.687

0203.824.699

 

Bộ phận chính sách xã hội

 

0203.827.944

 

11

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

Ngô Vũ Quốc

Trưởng phòng

0203.826.798

 

 

Trần Quốc Việt

Phó trưởng phòng

0203.826.399

 

 

Cao Thị Thanh Hân

Phó trưởng phòng

0203.826.798

 

 

Thường trực

Văn thư

0203.821.049

 

12

Phòng Kinh tế

 

 

 

 

Đào Thị Thu Hằng

Trưởng phòng

0203.826.461

 

 

Đoàn Đức Luyện

Phó trưởng phòng

0203.826.224

 

   Nông Thị Phượng  Phó trưởng phòng    

 

Phạm Văn Tư

Phó trưởng phòng

0202.210.865

 

 

Thường trực

Văn Thư

0203.826.391

0203.826.224

 13  Phòng Dân tộc      
   Đặng Văn Hợp Trưởng phòng    
   Nông Văn Dũng Phó trưởng phòng    Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1