image banner
Bộ máy tổ chức các cơ quan thuộc UBND thành phố (Cập nhật 21/7/2020)

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Số fax

1

Văn phòng HĐND&UBND thành phố

Nguyễn Thị Thủy

Chánh Văn phòng

02143.826.381

Phạm Thị Thanh Hoa

Phó Chánh Văn phòng

02143535686

Định Trung Kiên

Phó Chánh Văn phòng

Trương Quốc Khánh

Phó Chánh Văn phòng

Thường trực

Văn thư

02143.820.074

02143.824.700

2

Phòng Quản lý đô thị

Đào Minh Khánh

Trưởng phòng

02143.827.313

Đoàn Thị Ngọc

Phó trưởng phòng

02143.827.314

Hoàng Minh Hiền

Phó trưởng phòng

02143.827.314

Thường trực

Văn thư

02143.827.314

0203.827.314

3

Phòng Tư pháp

Nguyễn Duy Tuyến

Trưởng phòng

02143.821.256

Đàm Thị Phượng

Phó trưởng phòng

02143.822.109

Thường trực

Văn thư

02143.822.109

4

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng phòng

02143.826.002

Phạm Hồng Thắng

Phó trưởng phòng

02143.820.602

Thường trực

Văn thư

02143.820.602

02143.820.602

5

Phòng Nội vụ

Trần Thái Học

Trưởng phòng

02143.825.297

Nguyễn Công Hoan

Phó trưởng phòng

Thường trực

Văn thư

02143.824.288

02143.824.288

6

Phòng Văn hoá

Phan Văn Năm

Trưởng phòng

02143.826.387

Vũ Thị Thùy Dung

Phó trưởng phòng

02143.240.446

Thường trực

Văn thư

02143.820.478

7

Phòng TC-KH

Nguyễn Văn Hiệp

Trưởng phòng

02143.825.345

Phạm Hùng Thắng

Phó trưởng phòng

02143.822.057

Lê Thị Thu Hường

Phó trưởng phòng

Thường trực

Văn thư

02143.820.158

02143.822.057

8

Thanh tra thành phố

Nguyễn Ngọc Liên

Chánh thanh tra

02143.826.459

Đào Xuân Thu

Phó chánh Thanh tra

02143.822.099

Lê Công Toàn

Phó Chánh thành tra

Thường trực

02143.822.099

02143.822.099

9

Phòng Lao động TB&XH

Dương Phúc Toán

Trưởng phòng

02143.826.821

Nông Thị Phượng

Phó trưởng phòng

02143.824.699

Nguyễn Hoàng Long

Phó Trưởng phòng

Thường trực

Văn thư

02143.858.687

02143.824.699

Bộ phận chính sách xã hội

02143.827.944

10

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trần Thị Thùy Dung

Trưởng phòng

02143.826.798

Nguyễn Thị Huệ

Phó trưởng phòng

02143.826.798

Thường trực

Văn thư

02143.821.049

11

Phòng Kinh tế

Phạm Tuấn Cường

Trưởng phòng

02143.826.461

Đoàn Đức Luyện

Phó trưởng phòng

02143.826.224

Phạm Văn Tư

Phó trưởng phòng

02142.210.865

Thường trực

Văn Thư

02143.826.391

02143.826.224

12

Phòng Dân tộc

Lương Văn Việt

Trưởng phòng

Nông Văn Dũng

Phó trưởng phòng

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1