image banner
Bộ máy tổ chức các cơ quan thuộc UBND thành phố (cập nhật tháng 01/2024)

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Số fax

1

Văn phòng HĐND&UBND thành phố

Nguyễn Thị Thủy

Chánh Văn phòng

02143.826.381

Phạm Thị Thanh Hoa

Phó Chánh Văn phòng

02143.535686

Nguyễn Duy Long

Phó Chánh Văn phòng

0979604046

   Thường trực  Văn thư  02143.820.074  02143.824.700

2

Phòng Quản lý đô thị

Đào Minh Khánh

Trưởng phòng

02143.827.313

Hoàng Hồng Thái

Phó trưởng phòng

0972217972

Nguyễn Văn Đức

Phó trưởng phòng

0983043893

Thường trực

Văn thư

02143.827.314

0203.827.314

3

Phòng Tư pháp

Hoàng Văn Phiên

Trưởng phòng

0915352518

 

Phó trưởng phòng

Thường trực

Văn thư

02143.822.109

4

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Hoàng Trọng Tuệ

Trưởng phòng

0888166868

Phạm Hồng Thắng

Phó trưởng phòng

02143.820.602

   Hà Anh Đức  Phó trưởng phòng  0983633028  
   Lê Việt Hà  Phó trưởng phòng 0982444568   

Thường trực

Văn thư

02143.820.602

02143.820.602

5

Phòng Nội vụ

Trần Thái Học

Trưởng phòng

02143.825.297

Nông Thị Phượng

Phó trưởng phòng

0919988935

Thường trực

Văn thư

02143.824.288

02143.824.288

6

Phòng Văn hoá

Vũ Thị Thùy Dung

Q.Trưởng phòng

 0917147289
 

Phó trưởng phòng

Thường trực

Văn thư

02143.820.478

7

Phòng TC-KH

Nguyễn Văn Hiệp

Trưởng phòng

02143.825.345

Nguyễn Hồng Sơn

Phó trưởng phòng

02143.822.057

0978470359

Lê Thị Thu Hường

Phó trưởng phòng

Thường trực

Văn thư

02143.820.158

02143.822.057

8

Thanh tra thành phố

Nguyễn Ngọc Liên

Chánh thanh tra

02143.826.459

Đào Xuân Thu

Phó chánh Thanh tra

02143.822.099

Nguyễn Văn Sáu

Phó Chánh thành tra

0919475269

Thường trực

02143.822.099

02143.822.099

9

Phòng Lao động TB&XH

Dương Phúc Toán

Trưởng phòng

02143.826.821

Nguyễn Công Hoan

Phó trưởng phòng

0904841389

Nguyễn Hoàng Long

Phó Trưởng phòng

0987222195

Thường trực

Văn thư

02143.858.687

02143.824.699

Bộ phận chính sách xã hội

02143.827.944

10

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trần Thị Thùy Dung

Trưởng phòng

02143.826.798

Nguyễn Thị Huệ

Phó trưởng phòng

02143.826.798

   BÙI NGỌC MINH  Phó trưởng phòng  0977846894  
   Vũ Thị Thu Huyền  Phó trưởng phòng  0985728126  

Thường trực

Văn thư

02143.821.049

11

Phòng Kinh tế

Phạm Tuấn Cường

Trưởng phòng

02143.826.461

Trần Đình Ngọc

Phó trưởng phòng

0988989376

Lê Công Toàn

Phó trưởng phòng

0978662406

Thường trực

Văn Thư

02143.826.391

02143.826.224Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1