image banner
Bộ máy tổ chức các cơ quan thuộc UBND thành phố (Cập nhật 20/2/2020)

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Số fax

1

Văn phòng HĐND&UBND thành phố

 

 

 

Nguyễn Thị Thủy

Chánh Văn phòng

02143.826.381

 

Phạm Thị Thanh Hoa

Phó Chánh Văn phòng

02143535686

 

Định Trung Kiên Phó Chánh Văn phòng
Phạm Huy Bình Phó Chánh Văn phòng
02143.820.066
Trương Quốc Khánh Phó Chánh Văn phòng

 

Thường trực

Văn thư

02143.820.074

02143.824.700

2

Phòng Quản lý đô thị

 

 

 

Đào Minh Khánh

Trưởng phòng

02143.827.313

 

 

Đoàn Thị Ngọc

Phó trưởng phòng

02143.827.314

 

 

Hoàng Minh Hiền

Phó trưởng phòng

02143.827.314

 

 

Thường trực

Văn thư

02143.827.314

0203.827.314

3

Phòng Tư pháp

 

 

 

 

Trưởng phòng

02143.821.256

 

 

Đàm Thị Phượng

Phó trưởng phòng

02143.822.109

 

 

Thường trực

Văn thư

02143.822.109

 

4

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

Hoàng Anh

Trưởng phòng

02143.826.002

 

 

Đào Xuân Thu

Phó trưởng phòng

02143.820.602

 

 

Phạm Hồng Thắng

Phó trưởng phòng

02143.820.602

 

 

Thường trực

Văn thư

02143.820.602

02143.820.602

5

Phòng Nội vụ

 

 

 

Trần Văn Thiện

Trưởng phòng

02143.825.297

 

 

Nguyễn Công Hoan

Phó trưởng phòng

 

 

 

Thường trực

Văn thư

02143.824.288

02143.824.288

6

Phòng Văn hoá

 

 

 

Phan Văn Năm

Trưởng phòng

02143.826.387

 

 

Vũ Thị Thùy Dung             

Phó trưởng phòng

02143.240.446

 

 

Trần Thị Bình

Phó trưởng phòng

02143.820.725

 

 

Thường trực

Văn thư

02143.820.478

7

Phòng TC-KH

 

 

 

Lưu Thị Hương

Trưởng phòng

02143.825.345

 

   Trần Thái Học  Phó Trưởng phòng    

 

Phạm Hùng Thắng

Phó trưởng phòng

02143.822.057

 

 

Lê Thị Thu Hường

Phó trưởng phòng

 

 

 

Thường trực

Văn thư

02143.820.158

02143.822.057

8

Thanh tra thành phố

 

 

 

Nguyễn Công Tuấn

Chánh thanh tra

02143.826.459

 

 

Cao Tiến Trung

Phó chánh Thanh tra

02143.822.099

 

Lê Công Toàn Phó Chánh thành tra

 

Thường trực

 

02143.822.099

02143.822.099

9

Phòng Lao động TB&XH

 

 

 

Nguyễn Ngọc Liên

Trưởng phòng

02143.826.821

 

 

Hoàng Văn Phiên

Phó trưởng phòng

02143.824.699

 

   Nguyễn Hoàng Long Phó Trưởng phòng    

 

Thường trực

Văn thư

02143.858.687

02143.824.699

 

Bộ phận chính sách xã hội

 

02143.827.944

 

10

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

Ngô Vũ Quốc

Trưởng phòng

02143.826.798

 

Trần Thị Thùy Dung Phó trưởng phòng
02143.826.798

 

Thường trực

Văn thư

02143.821.049

 

11

Phòng Kinh tế

 

 

 

 

Trưởng phòng

02143.826.461

 

 

Đoàn Đức Luyện

Phó trưởng phòng

02143.826.224

 

 

Phạm Văn Tư

Phó trưởng phòng

02142.210.865

 

 

Thường trực

Văn Thư

02143.826.391

02143.826.224

12 Phòng Dân tộc
Lương Văn Việt Trưởng phòng
Nông Văn Dũng Phó trưởng phòngThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1