image banner
Bộ máy tổ chức các cơ quan thuộc UBND thành phố

TT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Số fax

1

Văn phòng HĐND&UBND thành phố

Nguyễn Thị Thủy

Chánh Văn phòng

02143.826.381

Phạm Thị Thanh Hoa

Phó Chánh Văn phòng

02143.535686

Định Trung Kiên

Phó Chánh Văn phòng


   Thường trực  Văn thư  02143.820.074  02143.824.700

2

Phòng Quản lý đô thị

Đào Minh Khánh

Trưởng phòng

02143.827.313

Đoàn Thị Ngọc

Phó trưởng phòng

02143.827.314

Nguyễn Văn Đức

Phó trưởng phòng

0983043893

Thường trực

Văn thư

02143.827.314

0203.827.314

3

Phòng Tư pháp

Nguyễn Duy Tuyến

Trưởng phòng

02143.821.256

Đàm Thị Phượng

Phó trưởng phòng

02143.822.109

Thường trực

Văn thư

02143.822.109

4

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Văn Tuấn

Trưởng phòng

02143.826.002

Phạm Hồng Thắng

Phó trưởng phòng

02143.820.602

   Hà Anh Đức  Phó trưởng phòng  0983633028  

Thường trực

Văn thư

02143.820.602

02143.820.602

5

Phòng Nội vụ

Trần Thái Học

Trưởng phòng

02143.825.297

Nguyễn Công Hoan

Phó trưởng phòng

Thường trực

Văn thư

02143.824.288

02143.824.288

6

Phòng Văn hoá

Phan Văn Năm

Trưởng phòng

02143.826.387

Vũ Thị Thùy Dung

Phó trưởng phòng

02143.240.446

Thường trực

Văn thư

02143.820.478

7

Phòng TC-KH

Nguyễn Văn Hiệp

Trưởng phòng

02143.825.345

Nguyễn Hồng Sơn

Phó trưởng phòng

02143.822.057

0978470359

Lê Thị Thu Hường

Phó trưởng phòng

Thường trực

Văn thư

02143.820.158

02143.822.057

8

Thanh tra thành phố

Nguyễn Ngọc Liên

Chánh thanh tra

02143.826.459

Đào Xuân Thu

Phó chánh Thanh tra

02143.822.099

Nguyễn Văn Sáu

Phó Chánh thành tra

0919475269

Thường trực

02143.822.099

02143.822.099

9

Phòng Lao động TB&XH

Dương Phúc Toán

Trưởng phòng

02143.826.821

Nông Thị Phượng

Phó trưởng phòng

02143.824.699

Nguyễn Hoàng Long

Phó Trưởng phòng

0987222195

Thường trực

Văn thư

02143.858.687

02143.824.699

Bộ phận chính sách xã hội

02143.827.944

10

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trần Thị Thùy Dung

Trưởng phòng

02143.826.798

Nguyễn Thị Huệ

Phó trưởng phòng

02143.826.798

   BÙI NGỌC MINH  Phó trưởng phòng  0977846894  

Thường trực

Văn thư

02143.821.049

11

Phòng Kinh tế

Phạm Tuấn Cường

Trưởng phòng

02143.826.461

Trần Đình Ngọc

Phó trưởng phòng

0988989376

Lê Công Toàn

Phó trưởng phòng

0978662406

Thường trực

Văn Thư

02143.826.391

02143.826.224

 

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 1,961
  • Trong tuần: 15,084
  • Tất cả: 3,326,577