image banner
Thành phố tích cực xây dựng nông thôn mới

5 tháng đầu năm 2022, thành phố đôn đốc UBND các xã chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới, thôn kiểu mẫu.

Tiến hành làm đường giao thông nông thôn tại xã Tả Phời.

Cụ thể đã tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tại các xã với trên 2.300 người tham gia, tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng của thành phố, Cổng thông tin điện tử. Qua đó, đến nay công tác vệ sinh môi trường tại các xã được đảm bảo. Trong tháng 5 đã nâng cấp sửa chữa 16 nhà tiêu, nhà tắm, sửa chữa 6 chuồng trại đảm bảo vệ sinh. Bê tông hóa 75m đường ngõ xóm tại xã Tả Phời, Thống Nhất, xây mới 13 nhà, nâng cấp sửa chữa 03 nhà. Trồng mới 200m tuyến đường hoa tại thôn Củm Hạ 2 xã Đồng Tuyển, chăm sóc, trồng dặm 450m tuyến đường hoa tại xã Thống Nhất. Huy động xã hội hóa tổng giá trị trên 300 triệu đồng trong đó 110 triệu đồng tiền mặt 85 công lao động làm đường giao thông xã Tả Phời. Duy trì 22 thôn kiểu mẫu trên địa bàn các xã. 

Phương Thanh – Văn phòng HĐND&UBND thành phốThống kê truy cập
  • Đang online: 43
  • Hôm nay: 1,094
  • Trong tuần: 9,485
  • Tất cả: 3,320,978