image banner
VĂN PHÒNG THÀNH ỦY
 

Đồng chí: NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

Chức vụ: Thành ủy viên – Chánh Văn phòng Thành ủy

Điện thoại: 0912.047.047

Email: ntgiang-laocai@laocai.gov.vn

- Ngày sinh:1977

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

 

Đồng chí: 

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Thành ủy

Điện thoại:

Email: 

- Ngày sinh: 

- Dân tộc:

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ Lý luận chính trị: 

Đồng chí: NGUYỄN VĂN CHUYÊN

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Thành ủy

Điện thoại: 0886.229.269

Email: nvchuyen-laocai@laocai.gov.vn

- Ngày sinh: 05/01/1990

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: ĐH Triết học

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

Đồng chí: NGUYỄN THỊ THỦY

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Thành ủy – Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố

Điện thoại: 097.28.781

Email: thuytn-laocai@laocai.gov.vn

- Ngày sinh: 27/05/1970

- Dân tộc: Kinh

- Trình độ chuyên môn: ĐH Thống kê

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp


Tin khácThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1