image banner
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lào Cai tổ chức giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34

 Sáng ngày 28/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lào Cai tổ chức giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34 tại phường Lào Cai.

Đoàn giám sát do đồng chí Đoàn Văn Ngàn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm Trưởng đoàn.

anh tin bai

Quang cảnh buổi giám sát

Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo UBND phường Lào Cai đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Pháp lệnh số 34 trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, UBND phường đã xây dựng và ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các quy định về quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34, tổ chức thực hiện các nội dung “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” theo tinh thần Pháp lệnh số 34; công tác tiếp dân được duy trì thường xuyên vào thứ 5 hàng tuần, kịp thời giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của công dân, từ năm 2022 đến nay, Hội đồng tiếp dân phường đã tiếp nhận, hòa giải thành 26/26 đơn kiến nghị. Tiếp nhận và giải quyết 21 ý kiến kiến nghị cử tri. Tổ chức 6 cuộc đối thoại với nhân dân nội dung tập trung đến công tác đất đai, xây dựng, vệ sinh môi trường, chế độ chính sách.

anh tin bai

Lãnh đạo phường Lào Cai báo cáo tại buổi giám sát

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính theo hướng liên thông từ phường đến thành phố một cách nhanh gọn. Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước của tổ dân phố được thực hiện công khai, dân chủ, gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã có nhiều đổi mới và mang tính chủ động hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của UBND phường theo Pháp lệnh số 34 vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Việc tuyên truyền phổ biến các văn bản quy định về thực hiện quy chế dân chủ và các văn bản pháp luật khác chưa thực sự đi vào chiều sâu; hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ phường chưa cao; công tác giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng chưa phát huy đúng mức.

anh tin bai

Đồng chí Đoàn Văn Ngàn, Trưởng Đoàn giám sát phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, Đồng chí Đoàn Văn Ngàn, Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị trong thời gian tới lãnh đạo UBND phường cần tiếp tục gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện dân chủ ở địa phương; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước; tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ xã; phát huy vai trò giám sát của Ban Thanh tra nhân dân./.

Thanh MaiThống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 503
  • Trong tuần: 8,505
  • Tất cả: 3,335,778