image banner
Trung tâm Chính trị thành phố Khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề Lịch sử Đảng lớp thứ hai

Sáng ngày 28/11/2023, Trung tâm Chính trị thành phố Lào Cai đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề Lịch sử Đảng lớp thứ hai cho trên 100 đại biểu thuộc 5 Đảng bộ xã phường Kim Tân, Bắc Cường, Nam Cường, Bắc Lệnh, Tả Phời. 

anh tin bai

Quang cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian 2 ngày, các học viên sẽ được bồi dưỡng 5 chuyên đề, gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam sự lựa chọn duy nhất của cách mạng Việt Nam; Đường lối lãnh đạo của Đảng soi sáng con đường cách mạng Việt nam; Ngoài lợi ích của Tổ quốc, lợi ích của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác; Bối cảnh, tình hình và chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới; Lịch sử cách mạng địa phương.

Qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên thấy được ý nghĩa, giá trị to lớn về lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc và của địa phương trong đấu tranh, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời đại mới và hiểu sâu giá trị lịch sử cách mạng của Đảng, của địa phương.

Thanh MaiThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1