image banner
Thành phố Lào Cai tổng kết đợt thi đua chào mừng 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai và 2 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị

Ngày 22/9, Thành  ủy Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua chào mừng 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai và đánh giá 2 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị.

Đến dự có các đồng chí: Đỗ Trường Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; Hoàng Đăng Khoa, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai, Đoàn Ngọc Tuyến,  Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ.

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị.

Thiết thực hưởng ứng đợt thi đua chuyên đề chào mừng 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2023),75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Thành phố Lào Cai đã lựa chọn, phát động 8 nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để thi đua, trong đó tiêu biểu là: Tổ chức khởi công, cắt băng khánh thành 02 công trình chào mừng kỷ niệm cấp thành phố và gần 300 công trình, phần việc do các địa phương, cơ quan thực hiện; Tổ chức đoàn dâng hương báo công với Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền Thờ Bác Hồ tại Ba Vì và Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đá Chông - K9 (Ba Vì, Hà Nội)  với sự tham gia của 100 đại biểu đại diện cho cán bộ, các tầng lớp Nhân dân thành phố; Tổ chức cuộc thi viết “Nét đẹp thường ngày” tuyên truyền về những việc làm, hành động, tấm gương điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trên địa bàn thành phố Lào Cai với hơn 300 bài dự thi và đã lựa chọn trao giải cho 02 tập thể, 18 cá nhân xuất sắc; Tổ chức cuộc thi tìm hiểu 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu “Sáu điều dạy Công an Nhân dân" (11/3/1948 - 11/3/2023) và 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) trên mạng internet qua 02 tuần đã có 15.451 tài khoản dự thi, 89.131 lượt thi; Ngoài ra, còn tổ chức nhiều cuộc thi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cấp thành phố và ở các địa phương để chào mừng. Tất cả đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ thành phố, tạo không khí thi đua sôi nổi, vui tươi phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Kết thúc đợt thi đua đã có 01 tập thể, 02 cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp tỉnh; 25 tập thể và 17 cá nhân được khen thưởng cấp thành phố và hàng trăm tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp cơ sở.

Cùng với đó, thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thành ủy Lào Cai đã lựa chọn đúng, trúng 3 nội dung “học tập, làm theo và nêu gương” Bác hằng năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 Về việc học tập: Trong 2 năm, Thành ủy Lào Cai đã ban hành trên 60 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Nét mới trong lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành văn bản là xác định rõ nội dung các công việc phải làm, phân công trách nhiệm cho tập thể và cá nhân thực hiện gắn với tiến độ, thời gian hoàn thành, với tinh thần chủ động, sáng tạo, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị.

 Việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản của các cấp về học tập, làm theo Bác được Thành ủy đặc biệt chú trọng và triển khai thực hiện nghiêm túc, có sự đổi mới, sáng tạo trong cách thức triển khai thực hiện. Ngoài việc học tập thông qua các hội nghị, Thành ủy và các cấp ủy Đảng đã đa dạng hóa các hình thức học tập thông qua sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động về nguồn; thông qua các cuộc thi, các hoạt động văn hóa, văn nghệ; thông qua việc biên soạn các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền như duy trì chuyên mục “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong Bản tin  thành phố, Cổng thông tin điện tử và trang Fanpage thành phố Biên cương; Biên soạn, xuất bản sách về các gương điển hình trong học tập và làm theo Bác; đặc biệt là thông qua việc tự học của mỗi cán bộ, đảng viên. Thông qua việc tự học, tự nghiên cứu, cán bộ, đảng viên hiểu được các nội dung cơ bản, cốt lõi tư tưởng của Bác, khắc phục cơ bản tình trạng đảng viên lười học, ngại học để việc học tập Bác đã dần trở thành lối sống, nếp nghĩ, thói quen, cách làm trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân thành phố.

 Về nội dung “Làm theo”: Làm theo Bác là hành động cao đẹp, là kết quả của quá trình chuyển đổi từ nhận thức đến hành động. Làm theo Bác là việc làm tự thân, thường xuyên như đánh răng, rửa mặt hằng ngày, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao bà hoạt động của cá nhân, để hình thành thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và hình thành lối sống, tư duy, thói quen tốt đẹp của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân. Thành uỷ xác định việc xây dựng chuẩn mực đạo đức là một trong những nội dung quan trọng để giúp mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân tự rèn luyện bản thân. Đến nay 100% các cơ quan đơn vị đã rà soát, bổ sung và hoàn thành việc xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu dễ nhớ, dễ thực hiện và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

 Trong 2 năm, Thành ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc đã tổ chức 54 cuộc kiểm tra, giám sát 54 chi bộ, đảng bộ và kiểm tra giám sát 108 người đứng đầu. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát và thi đua, khen thưởng, đã kịp thời uốn nắn, khắc phục nhiều hạn chế trong tổ chức thực hiện học tập, làm theo và nêu gương Bác, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có tinh thần trách nhiệm cao, khát vọng cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Thực hiện nêu ương của cán bộ đảng viên: Cả lý luận và thực tiễn đều khẳng định, phong cách nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau” và với tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Trong đó, yêu cầu nói phải đi đôi với làm; cấp trên phải nêu gương đối với cấp dưới; thế hệ trước phải nêu gương đối với cấp dưới; thế hệ trước phải nêu gương đối với thế hệ sau; ông bà, cha mẹ phải làm gương cho con cháu; thầy giáo, cô giáo phải làm gương cho học sinh.

 Bên cạnh những kết quả đạt được, diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm cũng nêu rõ một số vấn đề cần quan tâm, đó là: Một số cấp uỷ, tổ chức đảng chưa cụ thể hoá việc thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 12 sát với tình hình thực tiễn; nội dung học tập và làm theo Bác trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề chưa phong phú; còn tình trạng cán bộ, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa sâu sát trong chỉ đạo, điều hành nêu còn có cán bộ vi phạm bị xử lý kỷ luật; còn cán bộ, đảng viên chưa tự giác, gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; một số cấp uỷ đảng chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, hưởng ứng thi đua chuyên đề nên chưa có nhiều công trình, phần việc được triển khai.

anh tin bai
Thành ủy Lào Cai khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong Đợt thi đua chuyên đề chào mừng 65 năm Bác Hồ thăm Lào Cai.

Để việc học tập, làm theo và nêu gương Bác thực sự trở thành việc làm thường xuyên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Đoàn Ngọc Tuyến đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan đơn vị thành phố và mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện tốt 1 số nội dung sau:

Một là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng học tập, quán triệt để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí,vai trò tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc thực hiện Kết luận số 01, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Xác định việc học tập, làm theo, nêu gương Bác là việc làm thường xuyên, liên tục như “cơm ăn, áo mặc hằng ngày” và phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học  trong đó cần thấm nhuần và tập trung làm tốt 3 nội dung, đó là: Học tập Bác, làm theo Bác và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Hai là, chú trọng công tác đánh giá, sơ kết, tổng kết để rút ra bài học kinh nghiệm quý, có tầm chiến lược tỏng công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Quan tâm lãnh đạo công tác dự báo, đánh giá đúng tình hình, xây dựng kế hoạch có tính khả thi, lựa chọn nhiệm vụ trọng tam, đột phá, tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, đồng thời giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ba là, Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề với những nội dung thiết thực, cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Bốn là, triển khai các phong trào thi đua yêu nước bảo đảm thiết thực, tránh hình thức “chỉ phát nhưng không động”. Tăng cường phát hiện, tạo lan toả trong xã hội những tập thể cá nhân, cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác với phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực.

Năm là, tăng cường công tác kiểm ta, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW gắn với các thỉ thị, nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cá quy định về  trách niệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Sáu là, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị kiên định, phẩm chất đạo đức trong sáng, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, thực sự tiên phong, gương mẫu, “dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”.

 Nhân dịp này, thành phố Lào Cai đã khen thưởng 26 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai.

 *Thành uỷ Lào Cai đã tổ chức trao giải cuộc thi “Nét đẹp thường ngày”, có 18 tác phẩm đạt giải, trong đó Giải A với tác phẩm “Người có uy tín cầu nối gắn kết ý Đảng lòng dân” của tác giả Trần Thị Mai, Trung tâm Văn hóa, thể thao - Truyền thông thành phố; Giải B thuộc về 2 tác phẩm “Người gieo hạt” của tác giả Nguyễn Thị Nhin,  giáo  viên  trường Trung học phổ thông số 1 thành phố và tác phẩm “Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Việt Hải, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viên Đa khoa tỉnh Lào Cai” của  tác  giả  Đặng Hải Hồng, Giảng viên Trung tâm Chính trị thành phố. 5 tác phẩm đạt giải C, 10 tác phẩm đạt giải khuyến khích.

anh tin bai

 Thành ủy Lào Cai khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi viết "Nét đẹp thường ngày"

 *Thành uỷ Lào Cai đã tổ chức trao giải Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an Nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

 Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến trên Internet từ tuần 1 bắt đầu từ 09h00’, ngày 03/4/2023 đến 22h00’ ngày 09/4/2023. Tuần 2 từ 09h00’, ngày 10/4/2023 đến 22h00’ ngày 16/4/2023. Kết thúc 2 tuần thi, tổng số 15.451 tài khoản dự thi, 89.131 lượt thi; có 12.957 người trả lời đúng 19/19 câu hỏi, 555.39 lượt người trả lời đúng cả 19/19 câu hỏi. Kết quả, tuần thứ nhất, ông Ngô Đức Việt, Chi bộ số 2, Đảng bộ phường Bắc Lệnh đã đạt giải nhất; bà Đào Vân Anh, Chi bộ Khu dân cư số 7, Đảng bộ phường Xuân Tăng đạt giải nhì.

anh tin bai

Thành uỷ Lào Cai khen thưởng các cá nhân, tập thể trong Cuộc thi tìm hiểu 75 năm Ngày Bác Hồ nêu 6 điều dạy Công an Nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023) và 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Tuần thứ hai, ông Bùi Văn Tính, Chi bộ Khu dân cư số 7, Đảng bộ phường Pom Hán đạt giải nhất; ông Nguyễn Châu Giang, Chi bộ số 4, Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể thành phố đạt giải nhì cùng nhiều giải khác.

Về giải tập thể: Giải Nhất Đảng bộ phường Pom Hán; Giải Nhì Đảng bộ phường Bắc Lệnh; Giải Ba Đảng bộ Công an thành phố. Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể thành phố, Đảng bộ phường Xuân Tăng và Chi bộ phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố đạt giải khuyến khích.

Kim Hoàn Trung tâm Văn hoá, Thể thao – Truyền thông thành phố Lào Cai
Tin khác
1 2 3 4 5  ... Thống kê truy cập
  • Đang online: 43
  • Hôm nay: 1,091
  • Trong tuần: 9,482
  • Tất cả: 3,320,975