image banner
Sẵn sàng cho đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên và tổ chức Công đoàn, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị đại hội đã được các cấp Công đoàn thành phố Lào Cai tích cực triển khai thực hiện.

Diễn ra vào đầu tháng 3/2023, Đại hội công đoàn Trường Mầm non Hợp Thành đã được tiến hành trang nghiêm, đúng quy định, đầy đủ các nội dung, chương trình đề ra; công tác bầu cử tại đại hội thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy chế; kết quả bầu cử Ban chấp hành, chủ tịch, phó chủ tịch đều bầu 1 lượt, đủ số lượng và đều đạt tỷ lệ tín nhiệm cao. Đại hội đã xác định rõ những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội trong nhiệm kỳ mới. Chị Đặng Thị Hiền, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường mầm non Hợp Thành cho biết: Ban chấp hành đã đề ra nhiệm vụ chính là bảo vệ công nhân viên chức lao động, góp phần nâng cao đời sống vật chất, nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ bằng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao. Chúng tôi chú trọng phát triển đoàn viên công đoàn, xây dựng công đoàn vững mạnh tham gia công tác xây dựng đảng, đặc biệt xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường.

anh tin bai

Đại hội công đoàn trường mầm non Hợp Thành

Ngay từ khi có kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028, với tinh thần trách nhiệm cao, các cấp công đoàn đã khẩn trương, kịp thời ban hành kế hoạch, đề án đại hội tại cấp mình; tích cực, chủ động, chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức đại hội bảo đảm đúng quy trình, quy định, bám sát sự chỉ đạo và hướng dẫn của cấp ủy, công đoàn cấp trên. Điểm mới trong kỳ đại hội này là Đại hội Công đoàn 4 cấp được thực hiện hết trong 1 năm thay vì 2 năm như trước. Các đơn vị được lựa chọn làm điểm đã ban hành kế hoạch đại hội, xây dựng văn kiện, đề án nhân sự, tổ chức tuyên truyền… Các nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, chặt chẽ, đầy đủ, bảo đảm yêu cầu, chất lượng.

Theo Kế hoạch của LĐLĐ tỉnh, Đại hội công đoàn các cấp được tiến hành trong năm 2023, trong đó CĐCS hoàn thành đại hội trước ngày 31/5/2023, cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành trước 31/7/2023. Đại hội Công đoàn tỉnh dự kiến diễn ra trong tháng 10. Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, LĐLĐ thành phố đã tổ chức tập huấn kỹ những nội dung về đại hội công đoàn cho các đơn vị trực thuộc, gồm: Nội dung, chương trình đại hội; công tác chuẩn bị đại hội; công tác nhân sự ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở; hồ sơ báo cáo trước và sau đại hội; xây dựng các văn bản phục vụ đại hội; báo cáo của Ban chấp hành; chế độ chi tổ chức đại hội; trao đổi, thảo luận các tình huống thường gặp trong công tác tổ chức đại hội. Trong quá trình chỉ đạo, LĐLĐ thành phố Lào Cai đặc biệt quan tâm tới công tác chuẩn bị nhân sự, trong đó yêu cầu Công đoàn cấp dưới chuẩn bị nhân sự thực hiện dân chủ, khách quan, công khai, đúng nguyên tắc, nhưng không vì cơ cấu mà làm giảm chất lượng Ủy viên Ban Chấp hành.

Với sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình chuẩn bị, đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Lào Cai lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của người lao động. Đây cũng là dịp phát huy vai trò của CNVCLĐ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Kim Hoàn – Trung tâm Văn hoá, TT-TT thành phố Lào Cai
Tin khác
1 2 3 4 5  ... Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 2,135
  • Trong tuần: 5,918
  • Tất cả: 3,317,411