image banner
Hội thảo khoa học góp ý bản thảo Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai giai đoạn 1947 – 2022

Sáng 5/12/2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai tố chức Hội thảo góp ý bản thảo “Lịch sử Mặt trận Tố quốc Việt Nam thành phố Lào Cai" giai đoạn 1947 - 2022.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy; lãnh đạo các tố chức thành viên thành phố Lào Cai; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lào Cai qua các thời kỳ; Các đồng chí Thành viên ban chi đạo, các tổ giúp việc; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường. 

anh tin bai

Quang cảnh hội thảo

Bản thảo "Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai giai đoạn 1947- 2022" gồm lời giới thiệu, phần mở đầu, nội dung gồm 5 chương kết luận, phụ lục do Ủy ban MTTQ thành phố Lào Cai nghiên cứu, biên soạn. Cuốn lịch sử này nhằm tái hiện toàn bộ quá trình hình thành và phát triển của MTTQ Việt Nam thành phố Lào Cai, giai đoạn 1947 -2022 với những thành tựu, hạn chế, bài học, kinh nghiệm.

Đây là công trình mang tính tổng kết lịch sử, khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của MTTQ trong tập hợp, xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyên, giáo dục; là cơ sở đế tiếp tục phát huy truyền thống khối đại đoàn kết toàn dân tộc của thành phố Lào Cai trong tình hình mới.

Đồng chí Đoàn Văn Ngàn, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai cho biết: "Việc biên soạn, xuất bản cuốn “Lịch sử Mặt trậnTổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai (1947-2022)". Công trình được biên soạn nhằm tái hiện lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai trong 75 năm qua. Qua đó khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc trong Mặt trận Tố quốc Việt Nam là sợi chỉ đỏ xuyên sốt trong đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống quý báu, bài học lớn, vấn đề có ý nghĩa chiến lược, nhân tố quyết định bảo đảm thành công của cách mạng Việt Nam. Công trình được nghiên cứu, biên soạn góp phần giáo dục truyền thổng cách mạng; khẳng định vị thế, vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác vận động, tập hợp, phát huy vai trò đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đẩu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và phát triến thành phố Lào Cai hôm nay".

anh tin bai
anh tin bai

Các đại biểu phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia góp ý về mặt bố cục, thiết kế, về những sự kiện, nhân vật; cách thế hiện, văn phong, ngôn ngữ; đồng thời góp ý một số nội dung cụ thể như: Bổ sung thêm thành phần dân tộc, tôn giáo từ trang 11- 27 trong chương 1; cần để cập thêm những giai đoạn của Ủy ban MTTQ thị xã Cam Đường và danh sách lãnh đạo Ủy ban MTTQ thị xã Cam Đường trước đây; nhấn mạnh thêm công tác tập hợp lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để toát lên vai trò của MTTQ thành phô trong 75 năm qua; các giai đoạn hình thành và phát triển của MTTQ thành phố phải gắn kết với mốc phát triển của thành phố qua thời kỳ... Các ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm thể hiện sự nghiên cứu chuyên sâu của các đại biểu, các chuyên gia, các lãnh đạo MTTQ qua các thời kỳ sẽ được ban biên soạn, bộ phận biên tập tiếp thu, tống hợp, điều chỉnh, bổ sung và hoàn chỉnh cuốn Lịch sử MTTQ Việt Nam thành phố Lào Cai, giai đoạn 1947 - 2022.

Ánh TuyếtThống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 368
  • Trong tuần: 5,440
  • Tất cả: 3,523,520