image banner
HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức thành công Kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh)

Sáng ngày 26/9, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, HĐND thành phố Lào Cai khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức thành công kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh). 

Đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Trần Văn Thiện, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đồng chủ trì kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Hoàng Đăng Khoa, Tỉnh uỷ viên,  Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Đoàn Ngọc Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Các đồng chí uỷ viên BTV Thành uỷ, lãnh đạo UBND thành phố, UBMTTQ Việt Nam thành phố, các đại biểu HĐND thành phố khóa XX.

anh tin bai
anh tin bai

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đỗ Trường Sơn, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nêu rõ: Kỳ họp thứ 14 của HĐND thành phố Lào Cai khóa XX được HĐND thành phố tổ chức theo Luật định. Tại Kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét thông qua một số nội dung cụ thể: Miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, nhiệm kỳ 2021-2026. Điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2023. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Thông qua Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lào Cai (theo quy định tại khoản 3 Điều 45 của Luật Đất đai năm 2013).

anh tin bai

Kỳ họp đã biểu quyết và nhất trí thông qua 06 Nghị quyết: Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, nhiệm kỳ 2021-2026 , Nghị quyết bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2023. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết thông qua Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Lào Cai (theo quy định tại khoản 3 Điều 45 của Luật Đất đai năm 2013) nhằm đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 đã đề ra.

Trong chương trình Kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố khóa XX đã tiến hành thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp đã tiến hành thông qua Nghị quyết miễn nhiệm 01 Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với Ông Nguyễn Hữu Năng, Nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Lào Cai, do chuyển công tác tới Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai.

anh tin bai

Tại Kỳ họp, Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Đăng Khoa đã giới thiệu để các đại biểu HĐND thành phố dự Kỳ họp xem xét, bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố, các đại biểu HĐND thành phố đã bỏ phiếu bầu bổ sung 02 chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với ông Phùng Minh  Nam, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố và ông Hoàng Văn Phiên, Trưởng Phòng Tư pháp thành phố với số phiếu bầu cao, hai đồng chí đã trúng cử chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

anh tin bai

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định: Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 14 của HĐND thành phố Lào Cai khoá XX đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc của kỳ họp đã đề ra. Để thực hiện đồng bộ và hiệu quả các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh). Thường trực HĐND, UBND thành phố và các phòng, ban thuộc UBND thành phố, các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị các điều kiện bảo đảm thi hành kịp thời, hiệu quả 6 Nghị quyết đã được HĐND thành phố thông qua, đặc biệt các vị đại biểu HĐND thành phố bằng các hình thức phù hợp, thông tin đầy đủ đến cử tri trong thành phố kết quả kỳ họp; kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, góp phần đưa các nội dung của nghị quyết vào cuộc sống.

Thanh MaiThống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 440
  • Trong tuần: 8,442
  • Tất cả: 3,335,715