image banner
Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ VN thành phố giám sát pháp lệnh 34 tại phường Kim Tân

Chiều 28/9, đoàn giám sát việc thực hiện Pháp lệnh 34 thành phố do đồng chí Đoàn Văn Ngàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại phường Kim Tân. 

Tại buổi làm việc, bà Đoàn Thị Ngọc, Chủ tịch UBND phường Kim Tân đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện Pháp lệnh 34 về dân chủ năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn phường, nêu những khó khăn, vướng mắc của địa phương. 

anh tin bai

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo đó, thời gian qua, phường Kim Tân thường xuyên quán triệt, tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức, hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, tổ hòa giải ở cơ sở, các tổ tự quản của phường thường xuyên được củng cố, kiện toàn và hoạt động hiệu quả. Nhân dân trên địa bàn phường luôn có sự đồng thuận cao và tham gia tự nguyện đóng góp các khoản vận động, xã hội hoá…

Tuy nhiên, trong năm 2022, 6 tháng đầu năm 2023 cũng còn một số tồn tại: Một số công trình dự án xây dựng trên địa bàn chưa thực hiện nghiêm túc, kịp thời công tác công khai, minh bạch, do vậy chưa phát huy quyền dân chủ của nhân dân; Việc thực hiện tuyên truyền, niêm yết công khai về một số văn bản theo quy định và một số dự án trên địa bàn phường tới người dân còn chậm, có việc còn mang tính hình thức, vì vậy chưa tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân; thời gian, tiến độ và quy trình thực hiện một số dự án còn chậm kéo dài nhiều năm nay.

Phường cũng đã đề nghị các phòng, ban thành phố phối hợp chặt chẽ với phường trong thực hiện các công trình dự án trên địa bàn phường. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định, văn bản của các cấp về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;

Thời gian tới, phường tiếp tục thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ; Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tăng cường đối thoại trực tiếp với Nhân dân; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, quy định về quy chế dân chủ cho cán bộ, công chức và Nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân tham gia góp ý xây dựng xây dựng chính quyền; nâng cao hiệu quả hoạt động đội ngũ cán bộ, công chức. 

Khánh NgaThống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 540
  • Trong tuần: 8,542
  • Tất cả: 3,335,815