image banner
Sôi nổi thảo luận tại Phiên họp thường kỳ tháng 3 Thường trực HĐND thành phố

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Lào Cai vừa tổ chức kỳ họp thường kỳ tháng 03 năm 2023.

Đồng chí Trần Văn Thiện, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì Phiênhọp.

anh tin bai

Quang cảnh phiên họp

Phiên họp đánh giá kết quả công tác tháng 02/2023, thông qua kết quả xem xét các nghị quyết kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND các xã, phường, tiến độ giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, báo cáo tổng hợp đề xuất giám sát chuyên đề của HĐND thành phố năm 2024 và thống nhất kế hoạch tổ chức tập huấn cho đại biểu HĐND hai cấp thành phố và các xã, phường.

 Tại Phiên họp, các đại biểu đã sôi nổi thảo luận, tập trung vào các vấn đề liên quan đến việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, với 184 nội dung ý kiến cử tri được tiếp thu trước, trong và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND thành phố, các đại biểu mong muốn các phòng chuyên môn thành phố khẩn trương tham mưu cho UBND thành phố sớm giải quyết và trả lời cho cử tri. Trong quá trình giải quyết cần liên hệ với các Tổ đại biểu HĐND thành phố tại địa bàn cũng như chính quyền địa phương nơi có ý kiến cử tri để thống nhất phương án giải quyết. Đồng thời đề xuất, đối với những nội dung kiến nghị của cử tri liên quan đến việc nâng cấp, cải tạo hệ thống mương thuỷ lợi, cấp nước tại các xã Tả Phời, Hợp Thành cần nghiên cứu, rà soát sử dụng nguồn cấp bù thuỷ lợi phí hàng năm để thực hiện; đối với việc nâng cấp, cải tạo đường điện tại một số điểm chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nhưng để đảm bảo an toàn cho người dân đề nghị có phương án giao cho các xã nghiên cứu thực hiện xã hội hoá để cải tạo, sửa chữa. Thường trực HĐND các xã, phường dự họp đề xuất thành phố tổ chức tập huấn cho các Ban của HĐND xã, phường kỹ năng thực hiện hoạt động giám sát, thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND.

anh tin bai

Đ/c Trần Quang Hanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cam Đường

Tổ trưởng tổ đại biểu số 7 -HĐND thành phố phát biểu về các vấn đề liên quan đến việc giải quyết ý kiến cử tri tại các xã Tả Phời, Hợp Thành, Cam Đường

Kết luận Phiên họp, đồng chí Trần Văn Thiện, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chỉ đạo: các Tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp tục làm tốt nhiệm vụ giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, kịp thời phản ánh với Thường trực HĐND thành phố các nội dung cử tri quan tâm, từ tháng 4/2023 Thường trực HĐND thành phố sẽ lựa chọn các nội dung kiến nghị của cử tri còn chậm được giải quyết để yêu cầu lãnh đạo phòng, ban chuyên môn được giao tham mưu giải quyết thực hiện giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND, giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố phối hợp với Tổ trưởng Tổ đại biểu tham mưu chuẩn bị các điều kiện để thực hiện hoạt động này. Đối với các nội dung đại biểu dự họp đề xuất, Thường trực HĐND thành phố sẽ trao đổi, thống nhất với lãnh đạo UBND thành phố để chỉ đạo thực hiện. Đối với nội dung tập huấn, giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố tham mưu tổ chức thực hiện trong tháng 3/2023, nội dung tập huấn sát với tình hình hoạt động của các Ban HĐND, đại biểu HĐND.

Phạm Ngân Hà – Trưởng Ban pháp chế HĐND thành phốThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1