image banner
Phiên họp thống nhất nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND thành phố Lào Cai

Sáng ngày 11/5, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Lào Cai tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5/2023.

anh tin bai

Quang cảnh phiên họp

Phiên họp đã thông qua kết quả công tác tháng 4; xem xét thống nhất việc tổ chức kỳ họp thường lệ HĐND thành phố giữa năm 2023; nghe Ban Kinh tế - xã hội báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn thành phố năm 2022; xem xét tiến độ giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát năm 2022 của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND thành phố; xem xét nội dung giải trình việc giải quyết một số nội dung kiến nghị của cử tri của phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố. Đồng chí Đỗ Trường Sơn, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì phiên họp. Dự họp có các đồng chí: Hoàng Đăng Khoa, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố; Trần Văn Thiện, Uỷ viên BTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố; Trưởng các Ban, Tổ trưởng, Tổ phó các tổ HĐND thành phố; Lãnh đạo VKSND thành phố và lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của thành phố.

Phiên họp đã thông qua dự kiến nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố, xem xét Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 10/5/2023 của UBND thành phố về đề nghị bổ sung nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi thảo luận, Thường trực HĐND thành phố đã thống nhất nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 như sau: Về thời gian, kỳ họp sẽ diễn ra trong 02 ngày, dự kiến tổ chức vào ngày 18-19/7/2023; Về nội dung, kỳ họp sẽ xem xét 04 báo cáo của Thường trực HĐND thành phố; 13 báo cáo của UBND thành phố; 03 báo cáo của các đơn vị Viện kiểm sát, Toà án nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự thành phố; 01 thông báo của UBMTTQVN thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của nhân dân trên địa bàn trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND thành phố. Xem xét 11 tờ trình và thông qua Nghị quyết về các vấn đề như: Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2023; Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2023; Chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn thành phố; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; Phê duyệt phương án hỗ trợ hộ nghèo bất khả kháng; Bầu, miễn nhiệm thành viên UBND thành phố khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026; Chương trình giám sát của HĐND thành phố Lào Cai năm 2024; thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thành phố năm 2024; về giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp cuối năm 2022, tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp giữa năm 2023 HĐND thành phố và một số nghị quyết khác.

Về giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri và các kiến nghị sau giám sát năm 2022: Hiện tại, việc giải quyết, trả lời dứt điểm các ý kiến, kiến nghị cử tri còn chậm (giải quyết xong, trả lời xong 66/184 nội dung ý kiến); tỷ lệ thực hiện các nội dung kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND còn thấp (thực hiện xong 09/66 nội dung kiến nghị).

Kết luận phiên họp, đồng chí Đỗ Trường Sơn, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố chỉ đạo, Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND thành phố cần tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ họp HĐND thường lệ giữa năm 2023. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, chuyên môn tham mưu chuẩn bị tốt nội dung các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp, các tài liệu phục vụ kỳ họp phải được gửi về Thường trực HĐND thành phố đúng thời gian theo quy chế để phân công các Ban HĐND thành phố thẩm tra theo luật định. Về giải quyết kiến nghị của cử tri, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp và UBND các xã, phường trong việc thực hiện giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri và các kiến nghị sau giám sát để đảm bảo kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố, chỉ đạo phòng TNMT và Trung tâm phát triển quỹ đất tham mưu giải quyết và trả lời dứt điểm các nội dung kiến nghị của cử tri mà hai cơ quan đã giải trình tại phiên họp, thời gian xong trong quý II/2023. Cơ bản nhất trí báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022 của Ban kinh tế - xã hội, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo UBND các xã và các cơ quan chuyên môn thành phố tăng cường công tác kiểm tra, khắc phục những tồn tại đối với việc thực hiện các Chương trình MTQG năm 2022 đã được chỉ ra trong báo cáo.

Phạm Ngân HàThống kê truy cập
  • Đang online: 27
  • Hôm nay: 1,038
  • Trong tuần: 9,429
  • Tất cả: 3,320,922