image banner
Một số kết quả giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về Dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố

Trong tháng 5 năm 2023, Ban Pháp chế HĐND thành phố Lào Cai đã tổ chức giám sát chuyên đề việc thực hiện quy định của pháp luật về Dân quân tự vệ tại UBND các xã, phường: Kim Tân, Nam Cường, Pom Hán, Hợp Thành, đơn vị tự vệ Công ty Đồng Tả Phời và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Lào Cai.

anh tin bai

Thành viên Đoàn giám sát trao đổi các nội dung về xây dựng lực lượng DQTV tại UBND phường Kim Tân

Trong những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và các xã, phường, cơ quan, đơn vị đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tổ chức, triển khai kịp thời các quy định của pháp luật về Dân quân tự vệ đến cán bộ và Nhân dân, quán triệt vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện củng cố lực lượng DQTV hàng năm. Thường xuyên tổ chức quán triệt và thực hiện các văn bản của cấp trên về chế độ, chính sách, xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ theo đúng quy định.

Lực lượng dân quân tự vệ thành phố Lào Cai được Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và UBND các xã, phường quan tâm xây dựng, củng cố, triển khai thực hiện có nề nếp công tác đăng ký, quản lý DQTV; Thực hiện đúng quy trình tuyển chọn công dân vào DQTV nòng cốt, xem xét, tạm hoãn, miễn, thôi trước thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân nòng cốt trong thời bình đảm bảo đúng đối tượng. Quá trình thực hiện bảo đảm công khai, dân chủ khách quan không xảy ra khiếu nại, tố cáo. Tổ chức biên chế, vũ khí trang bị cho lực lượng dân quân nòng cốt đảm bảo yêu cầu đề ra.

Tổng số Dân quân tự vệ đến thời điểm giám sát là 2.125 người, được bố trí thành các đơn vị Dân quân tự vệ tại chỗ, Dân quân cơ động, các binh chủng bảo đảm…

Công tác tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện Dân quân tự vệ, hội thi, hội thao, diễn tập được Ban CHQS thành phố và Ban CHQS các xã, phường quan tâm thực hiện nghiêm túc. Ban CHQS thành phố làm tốt công tác tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo, UBND các xã, phường làm tốt công tác chuẩn bị giáo án, bài giảng, mô hình học cụ, thao trường bãi tập; tổ chức huấn luyện điểm sau đó huấn luyện rộng rãi cho các đơn vị; đặc biệt trong quý I năm 2022, thành phố Lào Cai tổ chức huấn luyện điểm Dân quân tự vệ năm 2022 cho toàn Quân khu 2 được cấp trên đánh giá cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ năm 2021, đến tháng 3/2023, Ban CHQS thành phố đã chủ động tham mưu Thường trực Thành ủy, UBND thành phố hướng dẫn, chỉ đạo các xã, phường xây dựng hệ thống văn kiện, kế hoạch tổ chức diễn tập chiến đấu xã, phường trong KVPT (đã tiến hành 12 cuộc diễn tập các cấp kết quả đều đạt xuất sắc) bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị, thông qua diễn tập đã nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng tham mưu của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong xây dựng khu vực phòng thủ.

Lực lượng Dân quân tự vệ thành phố Lào Cai chấp hành nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tuần tra nắm chắc tình hình địa bàn, đặc biệt duy trì nghiêm túc công tác phối hợp theo Nghị định 03/2019/NĐ - CP về công tác phối hợp giữa ba lực lượng Công an- Quân sự - Biên phòng; Nghị định 02/2020/NĐ - CP về công tác phối hợp giữa ba lực lượng Công an- Quân sự - Kiểm lâm. Phối hợp tuần tra, bảo vệ trong những ngày tết, lễ, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh, thành phố và địa phương, bảo đảm tốt ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng, củng cố lực lượng cũng gặp những khó khăn, bất cập nhất định như: Công tác rà soát nắm nguồn,  tuyển chọn gọi công dân tham gia nghĩa vụ dân quân còn gặp nhiều khó khăn do thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ sau khi học xong Trung học phổ thông thường đi học chuyên nghiệp, đi làm ăn xa, hoặc đi Lao động nước ngoài nhất là tại địa bàn các phường. Mức hỗ trợ ngày công cho lực lượng dân quân khi làm nhiệm vụ thấp so với ngày công lao động bình quân nên khó khăn trong quá trình huy động dân quân làm nhiệm vụ…

Tại các buổi giám sát trực tiếp, Ban pháp chế đã ghi nhận những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về Dân quân tự vệ. Từ đó đề nghị Ban chỉ huy Quân sự thành phố, UBND các xã, phường và đơn vị tự vệ Công ty Đồng Tả Phời tiếp tục phát huy ưu điểm để xây dựng, củng cố lực lượng Dân quân tự vệ ngày càng vững mạnh.

Phạm Ngân Hà
Tin khác
1 2 3 4 5  ... Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 2,342
  • Trong tuần: 14,291
  • Tất cả: 3,162,768