image banner
Ban kinh tế - xã hội HĐND thành phố Lào Cai tổ chức giám sát về công tác quản lý, đầu tư, khai thác các công trình thủy lợi và công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn thành phố Lào Cai

Thực hiện chương trình giám sát năm 2023, từ ngày 25/4/2023 đến ngày 06/5/2023 ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố đã triển khai thực hiện giám sát việc thực hiện công tác quản lý, đầu tư, khai thác các công trình thủy lợi và cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2021- 2022.

Theo báo cáo của phòng Kinh tế, tính đến ngày 31/12/2022, thành phố Lào Cai có 9/17 xã, phường có hệ thống công trình thủy lợi  phục vụ cho sản xuất nông nghiệp với tổng số 249 công trình đang hoạt động, tổng chiều dài các tuyến kênh 268 km, trong đó: Kênh kiên cố là 212km; đường ống dẫn là 8km, mương chưa kiến cố 48km (mương đất), phục vụ tưới tiêu và nuôi trồng thủy sản cho 2.460ha. Tổng số đập dâng tự chảy: 124 cái (Đã kiên cố 103 cái; đập tạm 21 cái) và 8 hồ chứa nhỏ với dung tích hồ chứa từ 5.000m3 tới 91.000m3 tại các xã, phường: Vạn Hòa, Thống Nhất, Cốc San và phường Xuân Tăng

anh tin bai

Đập đầu mối tuyến trung thuỷ nông Thôn Pèng xã Hợp Thành  là một trong những công trình đảm bảo cấp nước tưới tiêu hơn 300 ha lúa và rau màu

Về công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trên địa bàn thành phố có 31 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nôn thôn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trong đó có 21 công trình đang hoạt động (02 công trình đã xuống cấp) phục vụ nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của 3.656 hộ dân với 13.879 nhân khẩu tại các xã: Vạn Hòa, Tả Phời, Hợp Thành, Thống Nhất, Cốc San. Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn là loại công trình cấp nước an toàn, tự chảy từ nguồn nước mặt tại các khe, suối chưa được xử lý qua hệ thống đường ống cấp tới các hộ dân; 10 công trình không hoạt động và hoạt động kém hiệu quả ( Xã Cam Đường 2 công trình; Xã Cốc San 5 công trình; xã Vạn Hòa 1 công trình; xã Thống Nhất 2 công trình).

anh tin bai

Chân bể  tuyến trung thuỷ nông Thôn Pèng xã Hợp Thành có hiện tượng sạt lở hàm ếch, phần bao chân bể bị sói mòn, nguy cơ vỡ chân bể chứa

Qua giám sát cho thấy cơ bản các cơ quan, đơn vị, UBND các xã đã bám sát các quy định  của cấp có thẩm quyền, tham mưu chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác quản lý, khai thác, bảo trì các các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung và các công trình thủy lợi cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuẩt, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác quản lý, khai thác, bảo trì các công trình hạ tầng cấp xã còn những tồn tại hạn chế như : công tác triển khai thực hiện sửa chữa các công trình thủy lợi còn chậm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng và hiệu quả khai thác công trình; công tác quản lý hồ sơ các công trình hạ tầng chưa đầy đủ, chưa hạch toán kế toán các công trình hạ tầng; các xã chưa quản lý tiền thu dịch vụ sử dụng nước từ các công trình nước sạch……

anh tin bai

Công trình mương tưới thôn Tát xã Cam Đường thường xuyên

 được nạo vét, duy tu

Ban đã nắm bắt những khó khăn trong quản lý khai thác các công trình nước sinh hoạt và các công trình thủy lợi như: địa hình đồi núi dốc, địa chất yếu hay bị sạt lở, ảnh hưởng đến tuổi thọ, hiệu quả khai thác, sử dụng của công trình không cao; một số công trình hiện có nguy cơ sạt lở cần được đầu tư, sửa chữa nâng cấp; công trình câp nước sinh hoạt của xã Tả Phời hư hỏng đã thanh lý cần được đầu tư; nguồn nước của các công trình nước sạch được lấy từ nguồn nước mạch, nước từ các công trình thủy lợi, do vậy thường bị đục trong những ngày trời mưa và khi vào mùa sản xuất dẫn đến chất lượng nước chưa được đảm bảo….

anh tin bai

Ban KTXH thành phố thống nhất kết quả giám sát công tác quản lý, đầu tư, khai thác công trình thuỷ lợi và cấp nước sinh hoạt tập chung nông thôn trên địa bàn thành phố Lào Cai với các đơn vị được giám sát .

Từ thực tế nêu trên đoàn giám sát của Ban KTXH - HĐND thành phố đã tiếp thu những khó khăn vướng mắc của đơn vị chuyển đến các cấp, các ngành xem xét giải quyết, đồng thời đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị tiếp thu, khắc phục những tồn tại mà đoàn giám sát đã chỉ ra để thực hiện tốt hơn công tác quản lý, đầu tư, khai thác các công trình thủy lợi và cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn trong thời gian tới…

Đỗ Thị Tuyết - Ban Kinh tế - Xã hội –HĐND thành phốThống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 1,161
  • Trong tuần: 9,552
  • Tất cả: 3,321,045