image banner
Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật đợt III năm 2023

Sáng ngày 18/8, UBND phường Kim Tân tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật đợt III năm 2023 cho 120 đại biểu là cán bộ tư pháp, hộ tịch, Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư, trưởng các đoàn thể ở khu dân cư...

anh tin bai

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được trưởng phòng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Sở tư pháp Tỉnh Lào Cai tuyên truyền về luật hòa giải, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở; pháp luật về hòa giải ở cơ sở và vai trò của MTTQ, các tổ chức đoàn thể trong công tác hòa giải ở cơ sở; những nội dung cơ bản của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022...

anh tin bai

Các đại biểu tham gia hội nghị

Qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, hòa giải trên địa bàn phường về công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Trong thời gian tới, phường Kim Tân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật trong hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn phường, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận,  thực hiện quy chế dân chủ của hệ thống chính trị trên địa bàn phường./.

Kim NgânThống kê truy cập
  • Đang online: 21
  • Hôm nay: 274
  • Trong tuần: 8,276
  • Tất cả: 3,335,549