image banner
Thường trực Thành ủy Lào Cai nhiệm kỳ (2010 - 2015)
1. Đ/c Nguyễn Hữu Thể - UV Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lào Cai 2. Đ/c Bùi Khắc Hiền - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lào Cai 3. Đ/c Đỗ Trường Giang - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai
   Đ/c Nguyễn Hữu Thể - UV Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lào Cai
 

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HỮU THỂ; Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: NGUYỄN HỮU THỂ

- Sinh ngày: 06 tháng 02  năm 1959

- Quê quán: huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

- Nơi ở hiện nay: Tổ 36, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

- Nghề nghiệp, chức vụ: Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Lào Cai

- Nơi làm việc: Thành ủy Lào Cai

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 14/6/1983; Ngày chính thức: 14/6/1984

- Tình trạng sức khỏe: Tốt

- Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2011.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

- Từ tháng 7/1978 đến tháng 10/1979: Công nhân Nông trường Thanh Bình huyện Mường Khương.

- Từ tháng 11/1979 đến tháng 02/1982: Học trường Đoàn Trung ương, Phân viện tỉnh Bắc Thái.

- Từ tháng 03/1982 đến tháng 9/1986: Bí thư Đoàn nông trường Thanh bình – Mường Khương.

- Từ tháng 10/1986 đến tháng 10/1988: Thường vụ huyên ủy; Bí thư Huyện đoàn Mường Khương.

- Từ 11/1988 đến tháng 03/1993: Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy; Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy Mường Khương.

- Từ 4/1993 đến tháng 7/1995: Chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai.

- Từ 8/1995 đến tháng 4/2000: Phó trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Lào Cai; Quyền Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Lào Cai.

- Từ 5/2000 đến tháng 7/2005: Ủy viên UBND tỉnh Lào Cai; Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Thường vụ Đảng Khối Dân chính đảng; Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng  8/2005 đến 4/2009: Bí thư huyện ủy Bát Xát tỉnh Lào Cai; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng  5/2009 đến 5/2010: Tỉnh ủy viên; Bí thư huyện ủy; Chủ tịch UBND huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai;

- Từ tháng  6/2010 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2005-2010; Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015; Bí thư Thành ủy Lào Cai.

NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM

Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015; Bí thư Thành ủy Lào Cai, phụ trách chung các mặt công tác của Đảng bộ Thành phố.

 

 Đ/c Bùi Khắc Hiền - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lào Cai
 

- Họ và tên khai sinh: BÙI KHẮC HIỀN; Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: BÙI KHẮC HIỀN

- Sinh ngày: 02 tháng 09  năm 1966

- Quê quán: huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

- Nơi ở hiện nay: Tổ 49, phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Mỏ địa chất; Thạc sỹ kinh tế.

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư thường trực Thành ủy Lào Cai

- Nơi làm việc: Thành ủy Lào Cai

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 01/01/1989; Ngày chính thức: 01/01/1990

- Tình trạng sức khỏe: Tốt

- Khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ năm 2011.    

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

- Từ tháng 01/1986 đến tháng 6/1989: Chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam.

- Từ tháng 10/1989 đến tháng 6/1994: Sinh viên trường Đại học Mỏ địa chất Hà Nội.

- Từ tháng 10/1994 đến tháng 03/1995: Chuyên viên phòng Kỹ thuật - Sở Công nghiệp tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 4/1995 đến tháng 4/1999: Phó trưởng phòng Quản lý tài nguyên sở Công nghiệp tỉnh Lào Cai.

- Từ 5/1999 đến tháng 10/2000: Chuyên viên phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai.

- Từ tháng 11/ 2000 đến 4/2005: Phó Văn phòng – Chánh Văn phòng huyện ủy Simacai  tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 5/2005 đến 9/2006: Trưởng phòng Kỹ thuật, Chánh Văn phòng sở Công Nghiệp tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 10/2006 đến 03/2008:  Phó giám đốc sở Công Nghiệp tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 4/2008 đến 05/2013: Phó giám đốc sở Công thương; Phó bí thư Đảng ủy, Đảng ủy viên Đảng khối các cơ quan  tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 6/2013 đến nay: Ủy viên BTV thành ủy -  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lào Cai.

NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM

Phó bí thư trường trực thành ủy, phụ trách: Công tác xây dựng Đảng, Tổ chức cơ sở Đảng.

 

 

 Đ/c Đỗ Trường Giang - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai

 

- Họ và tên khai sinh: ĐỖ TRƯỜNG GIANG ; Giới tính: Nam

- Họ và tên thường gọi: ĐỖ TRƯỜNG GIANG 

- Sinh ngày: 16 tháng 09  năm 1962

- Quê quán: huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

- Nơi ở hiện nay: Tổ 17, phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

- Dân tộc: Kinh;  Tôn giáo: Không

- Trình độ học vấn: 10/10

- Trình độ chuyên môn: Đại học Mỏ địa chất.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai

- Nơi làm việc: UBND thành phố Lào Cai

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 07/4/1994; Ngày chính thức: 07/4/1995

- Tình trạng sức khỏe: Tốt

- Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2010.

- Là Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Lào Cai, nhiệm kỳ 2011-2016.  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

- Từ tháng 4/1986 đến tháng 12/1989: Cán bộ đội khảo sát Viện thiết kế công trình xây dựng công nghiệp Hoàn Liên Sơn; Đội phó.

- Từ tháng 12/1989 đến tháng 4/1994: Trưởng phòng kế hoạch Viện thiết kế công trình xây dựng công nghiệp Hoàn Liên Sơn và Lào Cai.

- Từ tháng 4/1994 đến tháng 4/2000: Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài vụ - Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai.

- Từ tháng 4/2000 đến tháng 8/2005: Trưởng phòng Quy hoạch sở Xây dựng; Phó Giám đốc Sở; Trưởng Ban Quản lý xây dựng khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường.

- Từ 9/2005 đến tháng 7/2008: Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy; Phó chủ tịch UBND; Chủ UBND thành phố Lào Cai.

- Từ tháng  8 /  2008 đến nay: Phó Bí thư Thành ủy; Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XIV.

NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM

Lãnh đạo và quản lý toàn diện các nhiệm vụ của UBND thành phố. Có trách nhiệm giải quyết công việc theo quy định tại Điều 126 và Điều 127 Luật tổ chức HĐND&UBND năm 2003 và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố quyết định. Trực tiếp chỉ đạo, giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách, những vấn đề có tính chất liên quan đến nhiều lĩnh vực, đơn vị và địa phương trong thành phố.

 Chủ tịch UBND thành phố phân công 01 Phó chủ tịch trong số các Phó chủ tịch UBND thành phố làm nhiệm vụ Phó chủ tịch thường trực; quyết định điều chỉnh phân công công việc giữa các Phó chủ tịch, Ủy viên UBND thành phố khi cần thiết. Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho Phó chủ tịch thường trực chỉ đạo công việc của UBND thành phố khi chủ tịch đi vắng; trực tiếp giải quyết công việc của Phó chủ tịch đi vắng hoặc phân công Phó chủ tịch khác giải quyết thay Phó chủ tịch đi vắng. Trực tiếp quản lý chế độ công vụ, chế độ phép hàng năm của các Phó chủ tịch; Trưởng, Phó các phòng, ban, đơn vị chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND các xã, phường, chủ tịch HĐND, phó chủ tịch HĐND các xã.

Ngoài nhiệm vụ quản lý chung, Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền cơ sở; công tác kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và đầu tư, ngân sách; công tác quy hoạch, xây dựng đô thị; công tác đối ngoại – Kinh tế đối ngoại và thi đua khen thưởng.Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 1,312
  • Trong tuần: 9,314
  • Tất cả: 3,336,587